Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου" ανακοινώνει την πρόσληψη για πρα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/27/2018 9:39:28 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσφέρει μία (1) θέση πρακτικής άσκησης για τ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/26/2018 10:03:40 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ
Aπορρόφηση φοιτητών του ΤΕΙ στον Όμιλο ΟΤΕ για την πραγματοποίηση της πρακτικής ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/23/2018 10:50:31 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Θέση πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο: Επωνυμία : Άνθης Αλέξανδρος Δια...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/25/2018 10:42:34 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) Ο Οργανισμό...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/25/2018 9:43:40 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2018 11:11:51 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2018 11:10:16 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2018 11:08:23 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2018 11:06:28 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2018 11:04:11 AM