Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στην εταιρεία FIRST D.I.S. (Πρακτορ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/27/2017 1:09:32 PM
Eθελοντικό πρόγραμμα (Global Volunteer) του νεανικού οργανισμού AIESEC PATRAS.
Γίνε κι εσύ Global Volunteer! Η AIESEC PATRAS σου παρέχει αυτό το καλοκαίρι την ...
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας6/15/2017 12:50:48 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.-ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς των φοι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2017 11:11:12 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ.-ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς των φοι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2017 10:50:52 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ.-ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς των φοι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2017 10:34:22 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΓΕΩ.-ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
Στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε τους Επόπτες Εκπαιδευτικούς των φοι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2017 10:26:43 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  μέλος  του Ομίλου MF GROUP που εδρεύει στην οδό Ευε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/24/2017 11:03:54 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:34:54 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕ.ΤΡΟ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:27:41 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:23:11 AM