Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων στην Τρίπολη επιθυμεί την απασχόληση ενός ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/6/2018 12:40:05 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εταιρία δραστηριοποιούμενη στην διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και επιλογή ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/4/2018 9:44:59 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:40:38 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:39:06 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:37:38 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:36:10 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΛΟ.ΧΡΗ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:32:06 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΔΕΟ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/21/2018 10:30:06 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για πρακτική άσκηση  στην εταιρεία Y-...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/16/2018 9:01:07 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Θέση πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση multichrom.lab. Διεύθυνση: Σφακίων 50, Πε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/22/2018 11:42:26 AM