Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΧΡΗ
Η Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, στην Αθήνα αναζητά δύο (2) φοιτητέ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/22/2017 1:25:16 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το κατάστημα της  Εθνικής Τράπεζας στην Γαστούνη (328) ενδιαφέρε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 12:09:39 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι πίνακες κατάταξης των φοιτητών/τριών για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. τ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:44:24 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:39:28 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:37:24 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΤΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:36:01 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΓΕΩ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:34:02 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΧΡΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:31:58 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:28:13 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2017 2:36:13 PM