Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Εταιρεία ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  μέλος  του Ομίλου MF GROUP που εδρεύει στην οδό Ευε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/24/2017 11:03:54 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:34:54 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕ.ΤΡΟ. ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:27:41 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2017 10:23:11 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/30/2017 10:29:58 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΧΡΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/30/2017 10:24:32 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το χρηματοδοτού...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/30/2017 9:27:25 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΧΡΗ
Η Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, στην Αθήνα αναζητά δύο (2) φοιτητέ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/22/2017 1:25:16 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το κατάστημα της  Εθνικής Τράπεζας στην Γαστούνη (328) ενδιαφέρε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 12:09:39 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι πίνακες κατάταξης των φοιτητών/τριών για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. τ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:44:24 AM