Εφαρμογή
Τελευταία Νέα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λογιστικό γραφείο στην περιοχή της Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/28/2020 1:20:56 PM
Σημαντική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστη...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/27/2020 10:02:16 AM
Σημαντική ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστη...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/27/2020 9:51:44 AM
Νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 11:25:39 AM
Νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκηση...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 11:22:21 AM
Απόφαση: Διαδικασίες εξετάσεων στα ΑΕΙ, διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτική άσκηση φοιτητών
Επισυνάπτεται η υπουργική  απόφαση  που ρυθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 10:59:21 AM
Οδηγίες για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020, προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Βασίλης Διγαλάκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα  με τη εγκύκλιο, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουρ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 10:34:05 AM
Διευκρίνηση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης
Οι φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/18/2020 10:19:39 AM
Περί της δυνατότητας συνέχισης της Πρακτικής σας Άσκησης
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/13/2020 12:12:15 PM
Σημαντική ανακοίνωση
Μετά την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης (επισυνάπτεται) που αναφέρει ότι «Ο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/10/2020 2:41:35 PM