Εφαρμογή
Αίτηση εγγραφής
Εγγραφή φορέα - εταιρείας
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να εισάγετε αγγελίες, να αναζητήσετε φοιτητές - απόφοιτους, ερευνητικά προγράμματα κλπ...
Εγγραφή αποφοίτου-φοιτητή
Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Εάν είστε απόφοιτος ή φοιτητής του οικείου ιδρύματος μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης του ιδρύματος.