Εφαρμογή

Βιβλιοθήκη

Επισκόπηση

Συντάκτης
Benoît Chevalier-Roignant, Lenos Trigeorgis
Εκδότης
MIT Press
ISBN: 978-0-262-52671-5

Εξώφυλλο

Τίτλος

Competitive Strategy: Options and Games

Λεπτομέρειες

Competitive Strategy provides a rigorous yet pragmatic and intuitive approach to strategy formulation. It synthesizes research in the areas of strategy, economics, and finance in a way that is accessible to readers not necessarily expert in the various fields involved. The book will be of interest to scholars, students, and academically trained practicing managers interested in applying these ideas.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη