Εφαρμογή

Βιβλιοθήκη

Επισκόπηση

Συντάκτης
K. Μάρκελλος, Π. Μαρκέλλου, M. Ρήγκου, Σ. Συρμακέσης, & A. Τσακαλίδης
Εκδότης
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006, in press
ISBN: 960-442-223-5

Εξώφυλλο

Τίτλος

e-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Λεπτομέρειες

Περίληψη

Η εξέλιξη του Internet και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει αλλάξει τον τρόπο που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους, εγκαινιάζοντας την εποχή της e-Επιχειρηματικότητας. Στο βιβλίο αυτό προσεγγίζονται μεθοδικά και ολοκληρωμένα θέματα που σχετίζονται με την e-Επιχειρηματικότητα, ξεκινώντας από την ιδέα και φτάνοντας μέχρι την υλοποίηση. Ειδικότερα:

- Γίνεται μια αναδρομή στην εμφάνιση του e-επιχειρείν και εξετάζεται η σχέση του 
  με το e-εμπόριο.
- Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα.
- Μελετώνται οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και οι απαραίτητες λειτουργίες ενός 
  επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος.
- Εξετάζεται το θέμα τςη ασφάλειας των συναλλαγών.
- Περιγράφονται οι τεχνολογίες εξατομίκευσης και οι νέες προοπτικές που 
  διαμορφώνονται.
- Αναφέρονται οι σύγχρονες μετρικές αξιολόγησης τςη απόδοσης εφαρμογών 
  e-επιχειρείν και οι βασικές τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη