Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Πελοποννήσου
: 6/3/2015 3:00 PM
:
Τοποθεσία
ΤΕΙ Πελοποννήσου, Καλαμάτα

Στοιχεία συμμετοχής

: Δωρεάν
Υποβολή αίτησης
: 25/5/2015: 2/6/2015

Αφίσα

Τίτλος

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Αναζήτηση Κεφαλαίων

Περιγραφή

Το σεμινάριο εστιάζει στο βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέες επιχειρηματικές προσπάθειες: Την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών και την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
 
Το σεμινάριο θα αποτελείται από δύο μέρη:

1) Περιγραφή και ανάλυση των βασικών κεφαλαιακών αναγκών και των βασικών πηγών επιχειρηματικής χρηματοδότησης (3/6).

2) Μελέτη περίπτωσης (4/6): Σε ένα εικονικό επιχειρηματικό σχέδιο, οι φοιτητές θα φτιάξουν ομάδες που θα αναλάβουν :
    -- Το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης (παραγωγή, προώθηση, έρευνα,  εγκατάσταση κ.λ.π.)
    -- Την εκτίμηση δαπανών και εσόδων

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση της βιωσιμότητας ή μη του σχεδίου.
 
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον τρόπο και τα εργαλεία διαχείρισης μιας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, καθώς και για την εκτίμηση της βιωσιμότητάς της.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη