Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ολοήμερο γεγονός
Thursday, January 16, 2014
Τοποθεσία
ΤΕΙ Πελοποννήσου - Σπάρτη

Στοιχεία συμμετοχής

: Δωρεάν
Υποβολή αίτησης
: 17/12/2013: 10/1/2014

Αφίσα

Τίτλος

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Εργαστήριο Δημιουργικότητας

Περιγραφή

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων της για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, και συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης Δ.1 Διδασκαλία Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας - Υ.Δ.1.2.: Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring, οργανώνει Εργαστήριο Δημιουργικότητας για τη γένεση επιχειρηματικών ιδεών με την υποστήριξη μεντόρων.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί ένα εργαστήριο των 30 ατόμων την Πέμπτη 16/1/2014 στην έδρα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πελ. στην Σπάρτη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
- Να ενεργοποιηθεί και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα των φοιτητών, αναπτύσσοντας τις δικές τους νέες, καινοτομικές και βιώσιμες ιδέες
- Να καθοδηγηθούν οι φοιτητές στον εντοπισμό πεδίων επιχειρηματικής ευκαιρίας
- Να γνωρίσουν οι φοιτητές τρόπους αξιολόγησης των επιχειρηματικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν, μέσω εισηγήσεων και ομαδικών εργασιών, πώς να:  
- Ανακαλύπτουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες οξύνοντας με ασκήσεις τη δημιουργική καινοτομική τους σκέψη.
- Εξετάζουν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ιδέες από διάφορες σκοπιές ώστε να επιλέξουν την καλύτερη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά της (Business Plan)
- Αξιολογούν τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας
- Επιλέγουν και στήνουν την κατάλληλη εμπορικά και φοροτεχνικά εταιρεία

Κριτήρια επιλογής φοιτητών:
- εξάμηνο φοίτησης
- ημερομηνία κατάθεσης αίτησης


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στo Εργαστήριo Δημιουργικότητας να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέχρι τις 10/1/2014

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Σοφία, γραφείο ΜΟΚΕ, 2721045345


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

11.00-11.40  Προθέρμανση ‐ team building

11.40-13.30  SESSION A: Πώς Δημιουργούμε Επιχειρηματικές Ιδέες
                   • Αντιπαραθετική και Πλάγια σκέψη
                   • Εναλλακτικές ιδέες, Οφέλη, Κίνδυνοι και Ευκαιρίες
                   • Πώς δημιουργούμε κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας
                   • Συντονισμός του σκέπτεσθαι, λήψη αποφάσεων
                   • Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες με τη μέθοδο ΜΑΤRIX ‐ Ομαδική άσκηση
                   • Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες με τη μέθοδο ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ‐ Ομαδική άσκηση
                   • Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες με τη μέθοδο ΤΥΧΑΙΑΣ ΛΕΞΗΣ ‐ Ομαδική άσκηση
                   • Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες με τη μέθοδο ΕΥΡΗΚΑ ‐ Ομαδική άσκηση
                   • Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες με τη μέθοδο του ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ‐ Ομαδική άσκηση

13.30-13.50  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13.50-14.15  Δημιουργία ομάδων

14.15-15.30  SESSION Β: Πώς Αξιολογούμε τη Βιωσιμότητα της Επιχειρηματικής Ιδέας
                   • Τα κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών (μοναδική, ελκυστική, σύντομη, αξιομνημόνευτη, δυνατή)
                   • Όραμα, Σκοπός, Στόχοι
                   • Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
                   • Η αγορά, οι Πελάτες, ο Ανταγωνισμός
                   • Break‐even, IRR, NPV
                   • Ομαδική εργασία καθοδηγούμενη από μέντορες: Συμπλήρωση Business Plan template
                   • Ομαδική εργασία: Προετοιμασία παρουσιάσεων

15.30-15.50
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 
15.50-16.50  SESSION C: Παρουσιάσεις – Ψηφοφορία
                   • 3λεπτες παρουσιάσεις των ιδεών
                   • Ψηφοφορία – Βαθμολόγηση βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
                   • Ερωτήσεις – συζήτηση
                   • Νext steps για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων

16.50-17.00  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ‐ Βράβευση


17.00-17.15  Παρουσίαση ιδέας & μετάδοση εμπειρίας! -συμμετοχή στο φοιτητικό διαγωνισμό ennovation 2013
                   Μαχαίρα Αλεξάνδρα, απόφοιτη ΤΕΠΛΗΤ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη