Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Τροφίμων
: 12/31/2013 12:00 AM
:
Τοποθεσία
Καλαμάτα

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 29/11/2013: 11/12/2013

Τίτλος

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: "Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων"

Περιγραφή

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΜΟΚΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΡΟ), στα πλαίσια της δράσης Δ.1 Διδασκαλία Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας - Υ.Δ.1.2.:Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring, οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο απευθύνεται κυρίως στους τριτοετείς φοιτητές (5ου εξαμήνου) του Τμήματος ΤΕΤΡΟ με θέμα: "Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων" στην έδρα του ΤΕΙ Πελ. στην Καλαμάτα. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει περίπου στο τέλος του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου. Το ακριβές πρόγραμμα του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Επιχειρηματικότητα
  • Εξωστρέφεια & καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων & υπηρεσιών
  • Η βιομηχανία τροφίμων
  • Τεχνολογίες αιχμής στην παραγωγή τροφίμων
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων
  • Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή τροφίμων
  • Έρευνα & τεχνολογική ανάπτυξη, πολιτικές ανάπτυξης και δυνατότητες χρηματοδότησης
  • Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού & Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 5/12/2013.

 

Πληροφορίες:

Ζακυνθινός Γεώργιος, Αναπλ.Καθηγητής, Εκπρόσωπος τμήματος ΤΕΤΡΟ, τηλ.2721045274

Αθανασοπούλου Σοφία, γραφείο ΜΟΚΕ, 2721045345

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη