Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
: 5/15/2013 3:00 PM
: 5/15/2013 7:00 PM
Τοποθεσία
Καλαμάτα

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας: Λογιστική Οργάνωση, Επενδύσεις και Φορολογία

Περιγραφή

Εισηγητής: κ. Λυγγίτσος Αλέξανδρος

Συνοπτική Περιγραφή Διάλεξης: Σκοπός της διάλεξης είναι να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί στα πλαίσια του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Ενότητα

Επεξήγηση

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θεωρία 1ο μέρος.

Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου, χρόνος επιβολής του φόρου, φορολογικές απαλλαγές, κατηγορίες εισοδήματος.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων θεωρία 2ο μέρος.

Διαδικασίες βεβαίωσης του φόρου, υποχρεώσεις του φορολογούμενου, παραγραφή, φορολογικό απόρρητο, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τη φοροδιαφυγή.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων πρακτικά παραδείγματα.

Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου – Έντυπο Ε1.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων πρακτικά παραδείγματα.

Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης φορολογικών εντύπων Ε2, Ε9.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη