Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
: 5/16/2013 3:00 PM
: 5/16/2013 7:00 PM
Τοποθεσία
Καλαμάτα

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας: Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Περιγραφή

Εισηγητής: κ.Νικολακόπουλος Γρηγόριος

Συνοπτική  Περιγραφή  Διάλεξης:

Ενότητα

Επεξήγηση

1. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Τι είναι σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Εσωτερική  και εξωτερική  αξιολόγηση

Διαδικασία πιστοποίησης

2. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας  και προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

Μέθοδοι βελτίωσης των συστημάτων ποιότητας

3. Στατιστικός  έλεγχος ποιότητας                 (Statistikal  peocess control)

Η διαδικασία του στατιστικού ελέγχου 

Πλεονεκτήματα  του στατιστικού ελέγχου

Τα εργαλεία του Στατιστικού ελέγχου

4. Διαγράμματα ελέγχου

Ανάλυση τεχνικών που υποστηρίζουν τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη