Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
: 4/3/2013 3:00 PM
: 4/3/2013 7:00 PM
Τοποθεσία
Καλαμάτα

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας: Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα/ Αναζήτηση δικτύου πελατών-προμηθευτών

Περιγραφή

Εισηγητής: κ. Μαυριδόγλου Γεώργιος

Συνοπτική  Περιγραφή  Διάλεξης:

 • Θεματική Ενότητα 1 – Αρχικές έννοιες  (20 min)
 • Τι είναι εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain)  και τι Logistics ;
 • Τι αφορά η  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain - Logistic Management )
 • Θεματική Ενότητα 2 – Προστιθέμενη αξία από το δίκτυο Logistic  (20 min)
 • Προστιθέμενη αξία στο προϊόν
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Αξιολόγηση ικανοποίησης πελάτη
 • Ερωτήσεις  - συζήτηση στις Θεματικές ενότητες 1,2 (10 min)
 • Θεματική Ενότητα 2 – Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας  (100 min)
 • Προμήθειες  (πρόβλεψη αναγκών, διαδικασία προμηθειών κλπ)
 • Παραγωγή  (διακίνηση αγαθών και συνεργασία τμημάτων κλπ)
 • Αποθήκευση (Αποθέματα, τρόποι αποθήκευσης κλπ)
 • Διανομή (Μεταφορά )
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων (Δείκτες αξιολόγησης)
 • Παραδείγματα ανάπτυξης δικτύων
 • Ερωτήσεις  - συζήτηση στην Θεματική ενότητα  3 (10 min)
 • Διάλειμμα (20 min)
 •  Θεματική Ενότητα 4 – Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (40 min)
 • Εταιρίες 3PL 
 • Υπηρεσίες σε Δραστηριότητες Logistics
 • Τεχνολογία
 • Ερωτήσεις  - συζήτηση στην Θεματική ενότητα  4 (10 min)
 • Ανασκόπηση - Κλείσιμο σεμιναρίου (10 min) 

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη