Εφαρμογή
Πολυμέσα
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες και videos από τις εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί υπο την αιγίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.


Videos
Φωτογραφίες
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη