Εφαρμογή
Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΥ (Υ)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2Θ και 2ΑΠ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ο

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τροφίμων.
Επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν την καθοριστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό ενός νέου τροφίμου ή στην τροποποίηση ενός ήδη υπάρχοντος ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και με γνώμονα τις απαιτήσεις της αγοράς, την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας και στα τρόφιμα αλλά και την ποιότητα του τροφίμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικές απόψεις και εφαρμογές ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων και νέων προϊόντων διατροφής του ανθρώπου. Ανασκόπηση των αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη λήψη απόφασης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων, για το σχεδιασμό, παρασκευή, ποιοτική αξιολόγηση και τυποποίηση,
εμπορία και διαφήμιση, έρευνα αγοράς και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας για το νέο προϊόν.
Νομοθετικοί περιορισμοί που αφορούν στα συστατικά, τις επεξεργασίες, τη συσκευασία και τις ενδείξεις της επισήμανσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική

Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών. (2006).Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων., Αθήνα. Μ.Αντύπα 86-88, Άνω Ηλιούπολη 163 46.
URENIO, (2001). Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Θεσσαλονίκη.

Ξενόγλωσση
Amerine, M.A. et al. -Principles of Sensory Evaluation of Food. Academic Press Piggott, J. -Sensory Analysis of Foods. Elsevier
Cooper, Robert G. and Edgett Scott J. (2009).Successful Product Innovation: A Collection of Our Best -. Published by Product Development Institute,
Cooper Robert. G. and Edgett Scott J. Generating Breakthrough New Product Ideas: Feeding The Innovation Funnel, Published by Product Development Institute, 2007.
Cooper, R.G., Edgett, Scott J. and Kleinschmidt, Elko J.. (2003). Best Practices in Product Innovation: What Distinguishes Top Performers. Published by Stage-Gate International,.
Graf and Saguy -Food Product Development. Van Nostrand Reinhold
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα