Εφαρμογή
Μαθήματα επιχειρηματικότητας
Τα μαθήματα έχουν σαν στόχο να ωθήσουν  τους σπουδαστές/τριες των τμημάτων του Ιδρύματος να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να τους κατευθύνουν ως προς τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης αυτών, προσαρμοσμένα στο γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο κάθε τμήματος. Τα μαθήματα αυτά που υπάρχουν ήδη στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, θα είναι τα ακόλουθα (ανά τμήμα):

•    Φυτικής Παραγωγής (Φ.Π.): Αγροτική Οικονομία και Γεωργικές Επιχειρήσεις

•    Βιολογικών και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών (ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α.): Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων (Τεχνικοοικονομική Ανάλυση)

•    Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕ.ΤΡΟ.): Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων

•    Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.): Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•    Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.): Επενδυτικά σχέδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•    Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (ΧΡΗΜ.Ε): Διαχείριση Θησαυροφυλακίου (Treasury Management)

•    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) - Σπάρτη: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα