Εφαρμογή
Ανοικτό σχολ. επιχ/τας Β' φάση

B΄ Φάση: 2013 - 2014


Η συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) και θα έχει σαν στόχο τη δημιουργία απτών παραδειγμάτων επιχειρηματικής δράσης, προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη όλα όσα προηγήθηκαν στο πρώτο στάδιο. Πιο συγκεκριμένα:

  • Μέσα από τη συνεχή (σε τακτική βάση) καθοδήγηση από γνώστες της αγοράς (mentoring), θα ζητηθεί η σύλληψη ιδεών και η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων από τους σπουδαστές και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που παρακολούθησαν τα μαθήματα ή/και τα σεμινάρια. Θα επιδιωχθεί να δημιουργηθούν ολιγομελείς δια-τμηματικές ομάδες σπουδαστών, με στόχο τη ζύμωση-σύλληψη και τελικά την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.
  • Η συνεργασία σπουδαστών από όλα αυτά τα τμήματα και η ανταλλαγή απόψεων, θα είναι ευεργετική, καθώς αφενός θα διευρύνουν το γνωστικό αντικείμενο τους και σε άλλα πεδία, και αφετέρου θα δημιουργηθεί μια προσομοίωση επιχείρησης, καθώς θα κληθούν άτομα με διαφορετικές ειδικεύσεις, γνώσεις κ.λπ. να συνεργαστούν δημιουργώντας μία κοινή ομάδα για την ολοκλήρωση ενός project. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος μπορεί η κάθε ομάδα ξεχωριστά, προκειμένου να βοηθήσει καλύτερα τα μέλη της, να διοργανώνει επαφές με άτομα της ευρύτερης αγοράς για ανταλλαγή απόψεων για θέματα επιχειρηματικότητας όπως και να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό υλικό που κρίνει ότι είναι κατάλληλο ο υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος κατά τμήμα.
  • Στο τέλος του Προγράμματος, τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από ομάδα ειδικευμένων ατόμων (εσωτερικών ή/και εξωτερικών) και θα βραβευθούν οι καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της σχετικής δράσης της ΔΑΣΤΑ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα