Εφαρμογή
Ανοικτό σχολ. επιχ/τας Α' φάση

Α΄ Φάση: 2012-2013

 

Από το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2011-2012, ένα μάθημα από κάθε τμήμα του Ιδρύματος, έχει συνδεθεί με την νεοσύστατη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ). Τα μαθήματα που έχουν επιλεγεί, έχουν προσανατολισμό που εντάσσεται στην προαγωγή και βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα μαθήματα ανά τμήμα, είναι αναλυτικά τα ακόλουθα**:

 

 • Φυτικής Παραγωγής (Φ.Π.)
  • Αγροτική Οικονομία και Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Βιολογικών και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών (ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α.)
  • Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων (Τεχνικοοικονομική Ανάλυση)
 • Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕ.ΤΡΟ.)
  • Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.)
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)
  • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
  • Διαχείριση Θησαυροφυλακίου (Treasury Management)
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤE.ΠΛΗ.Τ.) - Σπάρτη
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 

** στα παραπάνω μαθήματα δεν έχει συμπεριληφθεί το τμήμα της Λογοθεραπείας, καθώς ως νεοσύστατο το 2009, όταν και κατατέθηκε η αρχική πρόταση στο Υπουργείο, δεν πληρούσε ορισμένα από τα κριτήρια που είχαν τεθεί.

Οι σπουδαστές και σπουδάστριες του τμήματος όμως, μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν σε όλες τις άλλες δράσεις της ΜΟΚΕ (σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, εκδρομές κ.λ.π.).

 

Τα προαναφερθέντα μαθήματα, συνδυάζονται-εμπλουτίζονται και με ολοκληρωμένους κύκλους ανοικτών-διατμηματικών σεμιναρίων, που αφενός τα συμπλήρωναν και δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό που βοήθησε στον εμπλουτισμό τους και αφετέρου συνέβαλε στη διερεύνηση από τους σπουδαστές, των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων.  

 

Τα Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε η ΜΟΚΕ του ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στα πλαίσια της δράσης Δ.1.2 “Ολοκληρωμένοι κύκλοι θεωρητικών και εργαστηριακών σεμιναρίων και Mentoring” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, τα οποία απευθύνονταν σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ήταν τα εξής:

 

 

 

Νοέμβριος 2012-Μάιος 2013

 Γνωστικό Πεδίο

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής

Εισηγητής/τρια

1

Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και μελέτης σκοπιμότητας

8/11/2012 (Καλαμάτα)

&

14/11/2012 (Σπάρτη)

Πετρόπουλος Δημήτριος

2

Καινοτομικά επιχειρηματικά σχέδια και αναζήτηση πηγών Χρηματοδότησης

21/11/2012 (Καλαμάτα)

&

28/11/2012 (Σπάρτη)

Μακρής Ηλίας

3

Επιλογή νομικής μορφής και Ενέργειες Σύστασης Εταιρίας, Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

5/12/2012 (Καλαμάτα)

&

12/12/2012 (Σπάρτη)

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία

4

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)

27/2/2013 (Καλαμάτα)

&

20/3/2013 (Σπάρτη)

Παπουτσής Ιωάννης

 

Φιλιππόπουλος Παν/της

5

Ανάπτυξη στρατηγικών και διοίκησης (Μάνατζμεντ), διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων κ.λπ.

6/3/2013 (Καλαμάτα)

&

13/3/2013 (Σπάρτη)

Λυγγίτσος Αλέξανδρος

6

Προώθηση προϊόντος και Τεχνικές Πωλήσεων

27/3/2013 (Καλαμάτα)

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

7

Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

27/3/2013 (Σπάρτη)

&

16/5/2013 (Καλαμάτα)

Φιλιππόπουλος Παναγιώτης

 

Νικολακόπουλος

Γρηγόριος

8

Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα/Αναζήτηση δικτύου πελατών-προμηθευτών

3/4/2013 (Καλαμάτα)

Μαυριδόγλου Γεώργιος

9

Λογιστική Οργάνωση, Επενδύσεις και Φορολογία

15/5/2013 (Καλαμάτα)

Λυγγίτσος Αλέξανδρος

 

 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε ένας αριθμός διαλέξεων σε επίπεδο τμήματος, που αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε Σχολής του Ιδρύματος, προκειμένου να καλλιεργηθεί η διανοητική περιέργεια στους σπουδαστές/τριες, για αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο αντικείμενο που σπουδάζουν. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαλέξεις:

 Μάιος 2012
Γνωστικό Πεδίο

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής

Εισηγητής/τρια

1

Επιχειρηματικό Σχέδιο Μικρών Επιχειρήσεων

23/5/2012 (Καλαμάτα)

Δημήτριος Πετρόπουλος

2

e - Επιχειρείν και e - Health

24/5/2012 (Καλαμάτα)

 Θεόδωρος Κοτσιλιέρης

3

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων

30/5/2012 (Καλαμάτα)

Γεώργιος Ζακυνθινός


 

 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα
Μαθήματα επιχειρηματικότητας