Εφαρμογή
Νέα Δράση ΜΟΚΕ: Εργαστήριο προσομοίωσης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Games)
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, θα πραγματοποιήσει τον Οκτώβριο 2015*, εργαστήρια προσομοίωσης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Games) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν με την έναρξη των μαθημάτων και θα ολοκληρωθούν σε 3 συναντήσεις.

Στόχοι
της δράσης είναι:
  • Η δημιουργία απτών παραδειγμάτων επιχειρηματικής δράσης.
  • Η καθοδήγηση των φοιτητών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
  • Η ανάπτυξη από τους φοιτητές επιχειρηματικών στρατηγικών και η αξιολόγηση τους, με την καθοδήγηση εξειδικευμένου στελέχους της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα:

- Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα κληθούν να επιλέξουν μια επιχειρηματική ιδέα προς ανάπτυξη. Η ιδέα θα μπορεί να αφορά κάτι που ήδη προϋπάρχει στο μυαλό των συμμετεχόντων ή να σχετίζεται με τη μελέτη της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει.

- Θα ακολουθήσει ο ακριβής προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας και η μελέτη του ανταγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει SWOT ανάλυση και τοποθέτηση του πρόϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βασιζόμενοι στα ανταγωνιστικά σημεία που θα προσδιοριστούν, οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν και την τελική τους επιχειρηματική πρόταση προς την αγορά.

- Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα «στήσει» την επιχείρησή της, οργανώνοντας τα αντίστοιχα τμήματά της με τη στελέχωσή τους. Θα προσομοιωθούν τρόποι εύρεσης και προσέλκυσης του κατάλληλου προσωπικού.

- Όλα τα παραπάνω θα αποτυπωθούν με τη μορφή ολοκληρωμένου business plan, (χρήση Excel) το οποίο θα περιέχει όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για την αξιολόγηση της πρότασης. Με βάση τις οικονομικές απαιτήσεις, θα προσομοιωθεί η αναζήτηση χρηματοδότησης απο διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων προγράμματα ΕΣΠΑ, ιδιωτικές εταιρείες και crowd funding.


Όλες οι δράσεις και αποφάσεις θα προσομοιωθούν με τη χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ! 


Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δράση, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 15/10/2015 επικοινωνώντας με το γραφείο της ΜΟΚΕ (γραφ.44, 2721045345/ 45343).


Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


* Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδυάσουν τη δράση αυτή με τη Δράση «Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων» που θα υλοποιήσει το ίδιο χρονικό διάστημα η ΜΟΚΕ προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα!!!
Οι ημέρες διεξαγωγής των δύο δράσεων ΔΕΝ θα συμπίπτουν.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη