Εφαρμογή
Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής για τη δράση: Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων με την Καθοδήγηση Μεντόρων.
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση της ΜΟΚΕ "Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων με την Καθοδήγηση Μεντόρων" παρατείνεται έως 10/9/2015.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2015 και θα διαρκέσει περίπου 3-4 εβδομάδες.


Ειδικότερα:

- Η δράση θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό αρχικών συναντήσεων του συνόλου των φοιτητών με μέντορες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση του τρόπου δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

- Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες και θα προτείνουν ή θα αναλάβουν μία επιχειρηματική ιδέα, πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η δημιουργία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

- Θα πραγματοποιηθούν 4 δια ζώσης συναντήσεις & θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους μέντορες. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, όπου και θα παρουσιάζεται κάθε φορά η πρόοδος κάθε ομάδας και θα υπάρξει σχετική καθοδήγηση από τους μέντορες για τα αδύνατα σημεία του μέχρι τότε σχεδίου, αλλά και για τυχόν παραλείψεις, βελτιώσεις κ.λ.π. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνώντας με το γραφείο της ΜΟΚΕ (γραφ.44, ισόγειο), τηλ.2721045345 - 2721045343, moke@teikal.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη