Εφαρμογή
Νέα Δράση: Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, θα πραγματοποιήσει τον Οκτώβριο 2015, σειρά συναντήσεων φοιτητών του Ιδρύματος με επιβλέποντες μέντορες στο πλαίσιο της Υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων (business plans). Η συγκεκριμένη δράση θα έχει σαν στόχο τη δημιουργία απτών παραδειγμάτων επιχειρηματικής δράσης.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την περσινή χρονιά και μετά από ζωηρό ενδιαφέρον των φοιτητών του ΤΕΙ επαναλαμβάνεται!
Φοιτητές από όλα τα τμήματα, δημιούργησαν και παρουσίασαν τα δικά τους προϊόντα τα οποία κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού και των τοπικών ΜΜΕ κατά την παρουσίασή τους. (Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την Ημερίδα με θέμα: "Έχεις Ιδέα? Επιχείρησε το!" (5/6/2014) σην οποία έγινε η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των φοιτητών!).

Πιο συγκεκριμένα:

- Από τους φοιτητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στη δράση και θα επιλεγούν, θα δημιουργηθούν ολιγομελείς ομάδες, με στόχο τη ζύμωση-σύλληψη και τελικά την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση από γνώστες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι θα κατευθύνουν τους φοιτητές στη σύλληψη ιδεών και την εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ειδικότερα:

- Η δράση θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό αρχικών συναντήσεων του συνόλου των φοιτητών με μέντορες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση του τρόπου δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

- Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα χωριστούν σε ολιγομελείς ομάδες και θα προτείνουν ή θα αναλάβουν μία επιχειρηματική ιδέα, πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η δημιουργία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

- Θα πραγματοποιηθούν 4 δια ζώσης συναντήσεις & θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους μέντορες. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, όπου και θα παρουσιάζεται κάθε φορά η πρόοδος κάθε ομάδας και θα υπάρξει σχετική καθοδήγηση από τους μέντορες για τα αδύνατα σημεία του μέχρι τότε σχεδίου, αλλά και για τυχόν παραλείψεις, βελτιώσεις κ.λ.π.  

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δράση, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 15/6/2015 επικοινωνώντας με το γραφείο της ΜΟΚΕ (γραφ.44, 2721045345 / 45343).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολύ σημαντικό!: Η δήλωση του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι δεσμευτική για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης.
Εφόσον συνοδευτεί από μη συμμετοχή τελικά στη δράση, θα οδηγεί σε αρνητική κατάταξη σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελλοντικές δράσεις της ΜΟΚΕ. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη