Εφαρμογή
Επίλυση Προβλήματος - Παραλαβή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Ημερίδας 19/11/2014
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα που υπήρχε με το πληροφοριακό σύστημα και αφορούσε τους πρωτοετείς φοιτητές όλων των τμημάτων και τους δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων επιλύθηκε.

Οι δικαιούχοι, αφού συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση τους για την παρακολούθηση της ημερίδας με τίτλο "Από την ιδέα στην πράξη" που πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2014 από το γραφείο της ΜΟΚΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη