Εφαρμογή
Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας, 20-22 Μαρτίου 2015, Αθήνα

Στις 20 - 22 Μαρτίου 2015 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, το ΠΑΝΟΡΑΜΑ Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας!


Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.pan-orama.org/


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη