Εφαρμογή
Επιλέξτε αντικείμενο

Εκδηλώσεις

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΟλοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:15/10/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων|Διοργανωτής:
: :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟΟλοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:9/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟ
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων|Διοργανωτής:
: 9/10/2019: 14/10/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ..Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:23/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ..
Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά|Διοργανωτής:
: 23/9/2019: 24/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:21/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση|Διοργανωτής:
: 21/9/2019: 24/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕΟλοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:21/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών|Διοργανωτής:
: 21/9/2019: 24/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:18/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων|Διοργανωτής:
: 18/9/2019: 22/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΩΟλοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:17/9/2019
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΩ
Γνωστικό αντικείμενο: Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Φυτική Παραγωγή|Διοργανωτής:
: 17/9/2019: 22/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕ.ΤΡΟ.Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:6/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕ.ΤΡΟ.
Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Τροφίμων|Διοργανωτής:
: 6/9/2019: 16/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟ.ΧΡΗ.Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:2/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟ.ΧΡΗ.
Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά|Διοργανωτής:
: 2/9/2019: 20/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Δ.Ε.Ο.Ολοκληρώθηκε
Ημ/νία έναρξης:2/9/2019
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ Δ.Ε.Ο.
Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση|Διοργανωτής:
: 2/9/2019: 20/9/2019
Σελίδα 1 από 3, Βρέθηκαν 28 εγγραφή/ες