Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Τροφίμων
: 10/15/2019 9:00 AM
: 10/21/2019 2:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη