Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Τροφίμων
: 10/9/2019 9:00 AM
: 10/14/2019 2:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 9/10/2019: 14/10/2019

Τίτλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟ

Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη