Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση
: 9/21/2019 9:00 AM
: 9/24/2019 12:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 21/9/2019: 24/9/2019

Τίτλος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.

Περιγραφή

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη