Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Φυτική Παραγωγή
: 9/17/2019 9:00 AM
: 9/22/2019 2:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 17/9/2019: 22/9/2019

Τίτλος

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΩ

Περιγραφή

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΩ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη