Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Τροφίμων
: 9/6/2019 9:00 AM
: 9/16/2019 2:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 6/9/2019: 16/9/2019

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕ.ΤΡΟ.

Περιγραφή

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕ.ΤΡΟ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη