Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομικά
: 9/2/2019 9:00 AM
: 9/20/2019 2:00 PM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 2/9/2019: 20/9/2019

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟ.ΧΡΗ.

Περιγραφή

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟ.ΧΡΗ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη