Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής ΆσκησηςΕδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Επίσης τα έντυπα διατίθενται και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχες Τμημάτων.


ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.
Αίτηση έγκρισης Π.Α. Τμήματος ΔΕΟ
Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ.


ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ


ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.


Μετά την επιλογή σας στο  χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται τα παρακάτω έντυπα:Έντυπα ενδιάμεσης παρακολούθησης

Έντυπα ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη