Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου που αφορά:
Για έντυπα και ανακοινώσεις  από τα τμήματα σχετικά με την πρακτική άσκηση πατήστε επάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει:

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  4. Τεχνολογίας Τροφίμων
  5. Τεχνολόγων Γεωπόνων
  6. Λογοθεραπείας
  

Συνημμένα αρχεία:
έντυπα αιτήσεων πρακτικής άσκησης όλων των τμημάτων

Πάντα θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις γραμματείες σας για τις αλλαγές των εντύπων και την συμπλήρωσή τους.                    

"Για την συμμετοχή και αξιολόγηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική σας άσκηση δεν απαιτείται η κατάθεση διαφορετικής αίτησης. Με την κατάθεση της αίτησης πρακτικής άσκησης είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο είστε αυτόματοι υποψήφιοι/ες για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ."

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη