Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη εγγράφων που αφορούν:

  •  ενημέρωση για το σύστημα ΑΤΛΑ
  •  σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Χρηματοδοτούμενου  προγράμματος ΕΣΠΑ
  •  τους Επόπτες Καθηγητές
      ****Στην  εκτύπωση των εντύπων πρέπει να εμφανίζονται  και τα αντίστοιχα λογότυπα****Για  τα τμήματα

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  4. Τεχνολογίας Τροφίμων
  5. Τεχνολόγων Γεωπόνων
        

Ενημερωτικό Έντυπο για το σύστημα ΑΤΛΑ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑ
                    

Έντυπα Σπουδαστών ΕΣΠΑ

( όταν η πληρωμή του σπουδαστή και η ασφαλιστική κάλυψη

παρέχεται από τον Φορέα πρακτικής άσκησης)


Έντυπα Σπουδαστών ΕΣΠΑ 

(όταν η πληρωμή του σπουδαστή γίνεται απο τον Φορέα πρακτικής άσκησης

και η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ)
Έντυπα Σπουδαστών ΕΣΠΑ 

( όταν η πληρωμή του σπουδαστή και η ασφαλιστική κάλυψη

παρέχεται από το ΤΕΙ)


1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΈντυπα για Επόπτες Καθηγητές
Η έκθεση συμπληρώνεται από τον/ην  Επόπτη Καθηγητή/τρια και παραδίδεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη