Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου που αφορά:
Για έντυπα και ανακοινώσεις  απο τα τμήματα σχετικά με την πρακτική άσκηση πατήστε επάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει:

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  4. Τεχνολογίας Τροφίμων
  5. Τεχνολόγων Γεωπόνων
  6. Λογοθεραπείας
        Ενιαίο  μητρώο φοιτητών

                    Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη