Εφαρμογή
Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη του εγγράφου που αφορά:
Για έντυπα και ανακοινώσεις  από τα τμήματα σχετικά με την πρακτική άσκηση πατήστε επάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει:

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  3. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  4. Τεχνολογίας Τροφίμων
  5. Τεχνολόγων Γεωπόνων
  6. Λογοθεραπείας
        Ενιαίο  μητρώο φοιτητών

Συνημμένα αρχεία:
έντυπα αιτήσεων πρακτικής άσκησης όλων των τμημάτων
                    Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη