Εφαρμογή
Επιστημονικοί ΥπεύθυνοιΙδρυματικός Υπεύθυνος

  • Δρ Δρούμπαλης Φώτης

fdroumbalis@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45127


Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  • Δρ Βουτυνιώτη Αναστασία

avoutinioti@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45137


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

  • Δρ Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

odspilio@yahoo.gr -- τηλ.: 27210-45257


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

  • Δρ  Λιαπέρδος Ιωάννης

gliaperd@teikal.gr -- τηλ.: 27310-82240


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  

  • Δρ Βαρζάκας Θεόδωρος

tvarzakas@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45281Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπόνων

  • Δρ  Αλεξόπουλος Αλέξιος

a.alexopoulos@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45148


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογοθεραπείας

  • Δρ  Μαυρέας Κ.

kmavreas@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45243


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τηλ.: 27210-45344

Φαξ: 27210-45345

email: praktiki@teikal.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα