Εφαρμογή
Επιστημονικοί ΥπεύθυνοιΙδρυματικός Υπεύθυνος

  • Δρ. Δρούμπαλης Φώτης

fdroumbalis@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45127


Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  • Δρ.Παπουδάκη Φωτεινή

fot.papoudakis@outlook.com -- τηλ.: 27210-45221


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

  • Δρ.Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

odspilio@yahoo.gr -- τηλ.: 27210-45257


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

  • Δρ. Λιαπέρδος Ιωάννης

gliaperd@teikal.gr -- τηλ.: 27310-82240


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  

  • Δρ. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ

ispilio@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45181Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπόνων

  • Δρ. Αλεξόπουλος Αλέξιος

a.alexopoulos@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45148


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογοθεραπείας

  • Δρ. Πετρόπουλος Δημήτριος

dpetro@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45175Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα