Εφαρμογή
Επιστημονικοί ΥπεύθυνοιΙδρυματικός Υπεύθυνος

fdroumbalis@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45127


Επιστημονική Υπεύθυνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

avoutinioti@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45137


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

v.babalos@teipel.gr -- Γραφείο 148 (2ος όροφος)


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

gliaperd@teikal.gr -- τηλ.: 27310-82240


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων  

fotis.koutroumpis@hotmail.com -- τηλ.: 27210-45285


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπόνων

a.alexopoulos@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45148


Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Λογοθεραπείας

kmavreas@teikal.gr -- τηλ.: 27210-45243


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τηλ.: 27210-45343 /  344

Φαξ: 27210-45345

email: areti@teikal.gr & praktiki@teikal.gr


f: https://www.facebook.com/Dastateik/

t: https://twitter.com/dastateik

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα