Εφαρμογή
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι


Ιδρυματικά Υπεύθυνη της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" με MIS 5032958.     

 Δρ Παπαδέλλη Μαρίνα     Τηλέφ. επικ.:27210-45164E-mail: m.papad@teikal.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Βουτυνιώτη Α.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45137
E-mail: avoutinioti@teikal.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Μπαμπαλός Β.    
Γραφείο: 148 β' όροφος
E-mail: v.babalos@teipel.gr

Για το τμήμα Γεωπονίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Αλεξόπουλος Α.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45148
E-mail: a.alexopoulos@teikal.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτρουμπής Φ.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45285
E-mail: fkoutroumpis@teikal.gr

Για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Λιαπέρδος Ι.
Τηλέφ. επικ.: 27310-82507
E-mail: i.liaperdos@teipel.gr

Για το τμήμα Λογοθεραπείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Μαυρέας Κ.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45243
E-mail:k.mavreas@teikal.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα