Εφαρμογή
Φορείς πρακτικής άσκησης

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε καταλόγους με φορείς πρακτικής άσκησης που αφορούν φοιτητές που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση κατά τα προηγούμενα χρόνια, ανά τμήμα.

 

Επισημαίνεται ότι οι κατάλογοι αυτοί έχουν μόνο συμβουλευτικό σκοπό και οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις πρακτικής άσκησης αξιοποιώντας και άλλες πηγές συμβουλευτικής και πληροφόρησης (Καθηγητές Τμήματος, Γραμματεία Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr).


ΦΟΡΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2022

Επίσης είναι διαθέσιμοι και οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1. Ελληνική Στατιστική Αρχή που θα βρείτε το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 2019

2.Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη