Εφαρμογή
Προσφορά θέσης Πρακτικής ΆσκησηςΟι φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου για πρακτική άσκηση μπορούν να ενημερωθούν για την πρακτική άσκηση, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με MIS 5032958 αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή  με επικοινωνία με τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων.

Οι φορείς απασχόλησης που επιθυμούν να προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν με τους παρακάτω τρόπους:


α) Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ,  μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα και στους φοιτητές.

β) Συμπληρώνοντας το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης  φοιτητών/τριών και στέλνοντάς το στις διευθύνσεις: areti@teikal.gr ή  praktiki@teikal.gr.


Συχνές ερωτήσεις φορέα απασχόλησης


1.Πρέπει να γίνει αναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη;


-Σύμφωνα με την υπ.αρ.οικ.29147/Δ1/10258 και υπ.αρ.30294/Δ1/10558 εγκυκλίου, ΦΕΚ 2639/Β΄/28.06.2019 από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ


2.Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας;


-Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή.Ο φορέας θα απασχολήσει τον/ην εκπαιδευόμενο/η κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες λειτουργίας του και θα του/της εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του/της ανατίθεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με γνώμονα πάντα  τον στόχο αυτής.


3.Είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ;


Είναι υποχρεωτικό όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ να  εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και να καταχωρούν εκεί την προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη