Εφαρμογή
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Βουτυνιώτη Α.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45137
E-mail: avoutinioti@teikal.gr
Πληροφορίες και έντυπα για την πρακτική άσκηση εδώ

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Μπαμπαλός Β.    
Γραφείο: 148 β' όροφος
E-mail: v.babalos@teipel.gr
Ανακοινώσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση του τμήματος εδώ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μουρούτογλου Χρήστος
Τηλέφ. επικ.: 27210-45269
E-mail: chris.mour@teikal.gr
Πληροφορίες και έντυπα για την πρακτική άσκηση εδώ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτρουμπής Φ.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45285
E-mail: fkoutroumpis@teikal.gr
Πληροφορίες και έντυπα για την πρακτική άσκηση εδώ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Λιαπέρδος Ι.
Τηλέφ. επικ.: 27310-82507
E-mail: i.liaperdos@teipel.gr
Πληροφορίες και έντυπα για την πρακτική άσκηση εδώ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Μαυρέας Κ.
Τηλέφ. επικ.: 27210-45243
E-mail:k.mavreas@teikal.gr
Έντυπα για την πρακτική άσκηση εδώ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη