Ανακοινώσεις http://dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/rss?Scope=plir ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11445.html <p>Η εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.αναζητά για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής, 2 φοιτητές και συγκεκριμένα: 1.     Ένα φοιτητή ως Μηχανικός Λογισμικού-Προγραμματιστής(software Engineer) στην γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού JAVA ή MICROSOFT 2.     Και ένα φοιτητή, στο πεδίο του WEB Design (front end developer) για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. </p> 2022-04-12T08:24:00.0000000 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11430.html <p>Αναρτήθηκαν για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο: </p> 2022-03-18T12:49:39.0000000 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11374.html <p>Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022. Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 03/03/2022 έως και 10/03/2022 ηλεκτρονικά στο ds-secr@uop.gr. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος . </p> 2022-03-04T12:56:26.0000000 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11286.html <p>Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 8 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 . Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Αίτηση πρακτικής β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία . γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσ...</p> 2022-02-08T10:53:26.0000000 Αγγελία για πρακτική άσκηση http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11274.html <p>Επισυνάπτεται αγγελία εταιρείας για πρόσληψη φοιτητών ή/και αποφοίτων του τμήματος πληροφορικής. </p> 2022-02-03T10:08:47.0000000 ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11249.html <p>Η εταιρεία VOICELAND με έδρα τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Υπάρχει  σχετική ανάρτηση στο ATLAS για (2) δυο θέσεις με κωδικό 201748. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο hr@voiceland.gr αναφέροντας το ίδρυμα τους και το τμήμα τους. </p> 2022-01-07T09:10:58.0000000 Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11216.html <p>Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για Πρακτική Άσκηση Χειμ. εξ. 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα  στο συνημμένο αρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . </p> 2021-10-15T11:36:38.0000000 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11175.html <p>Ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση "ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ)". Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 24 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html για το Τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γρα...</p> 2021-09-27T13:13:36.0000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11121.html <p>Αναρτώνται τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ <span style="font-family: " trebuchet="" ms";"="">Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών <span style="font-family: " trebuchet="" ms";"="">γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής <span style="font-family: " trebuchet="" ms";"="">Ερευνών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και εδώ . Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων </p> 2021-09-10T09:33:20.0000000 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11097.html <p>Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 16 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Αίτηση πρακτικής β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκ...</p> 2021-08-16T11:36:49.0000000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11048.html <p>Αναρτήθηκαν τα συμπληρωματικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με τα αποτελέσματα. </p> 2021-04-08T09:20:50.0000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/11040.html <p>ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ) Συμπληρωματικές αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»  θα γίνονται δεκτές από 26 Μαρτίου  έως και 4 Απριλίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ στην Ενότητα Έντυπα Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ( εδώ ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους ή με αποστολή τους στο e mail της Γραμματείας: ds-secr@uop.gr. Επισυνάπτεται η πρόσκληση για περ...</p> 2021-03-26T10:56:39.0000000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10999.html <p>Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής  για την Πρακτική άσκηση του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ds.uop.gr/news/anak_apotel_prakt_espa_ear_2020-2021/ . </p> 2021-03-04T11:23:30.0000000 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10968.html <p><span style="font-size:10.0pt;line-height:112%;font-family: "Trebuchet MS",sans-serif">Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 09 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. <span style="font-size:10.0pt;line-height:112%;font-family:"Trebuchet MS",sans-serif"> Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση <span style="font-size:10.0pt;line-height:112%;font-family:"Trebuchet MS",sans-serif">α) Βεβαίωση <span style="font-size:10.0pt;line-height:112%;font-family: "Trebuchet MS",sans-serif">της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής ...</p> 2021-02-10T08:57:50.0000000 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Αποτελέσματα συμπληρωματικής επιλογής φοιτητών για ένταξη στον πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου” (ΕΣΠΑ) http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10921.html <p>Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα συμπληρωματικής επιλογής φοιτητών για ένταξη στον πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου” (ΕΣΠΑ) Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο ή στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . </p> 2020-11-11T09:43:46.0000000 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10917.html <p>ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακολουθεί ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σχετικά με την αναστολή της πρακτικής άσκησης. Για να δείτε την ανακοίνωση στο τμήμα πατήστε εδώ . </p> 2020-11-09T14:33:30.0000000 ΝΕΟΤΕΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10903.html <p>ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ) Συμπληρωματικές αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»  θα γίνονται δεκτές από 23 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2020. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης: 1η Δεκεμβρίου 2020 Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ στην Ενότητα Έντυπα Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ( εδώ ) , πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους ή με αποστολή τους στο email της...</p> 2020-10-22T14:07:41.0000000 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10834.html <p>Ανάρτηση αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σημειώνεται πως όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Επίσης μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος πατώντας εδώ . Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο. </p> 2020-10-05T13:29:55.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10721.html <p>Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης 1 . Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φοιτητές. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εδώ . Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Λιαπέρδος Ιωάννης [1] https :// meetingsemea 2. webex . com / meet / ioannis . liaperdos...</p> 2020-09-01T13:19:29.0000000 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10718.html <p>ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία . β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με...</p> 2020-08-31T09:48:21.0000000