Ανακοινώσεις http://dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/rss?Scope=plir ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10834.html <p>Ανάρτηση αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σημειώνεται πως όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Επίσης μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και στην ιστοσελίδα του τμήματος πατώντας εδώ . Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο. </p> 2020-10-05T13:29:55.0000000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10767.html <p>Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. </p> 2020-09-23T10:30:33.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10721.html <p>Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης 1 . Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φοιτητές. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εδώ . Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Λιαπέρδος Ιωάννης [1] https :// meetingsemea 2. webex . com / meet / ioannis . liaperdos...</p> 2020-09-01T13:19:29.0000000 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10718.html <p>ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία . β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με...</p> 2020-08-31T09:48:21.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ. http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10570.html <p>Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανακοινώνεται, σήμερα 10/3/2020,  ότι όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα  "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) γίνονται δεκτές, όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. ΑΡΙΘΜ.  ΜΗΤΡΩΟΥ 2014122 2016139 Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . </p> 2020-03-10T11:40:06.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10491.html <p>YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 21-02-2020 έως και 06-03-2020 . Ακολουθούν συνημμένα αρχεία </p> 2020-02-14T09:44:42.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10386.html <p>Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ. </p> 2020-01-27T12:49:16.0000000 Επόπτες πρακτικής άσκησης ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10369.html <p>Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: 2012131    ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π. </p> 2020-01-16T11:43:51.0000000 ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10290.html <p>Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ), που ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και Διανομέα των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ν.4336/2015), προσφέρει θέσεις 6 μήνης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης για φοιτητές ΑΤΕΙ, στα γραφεία της στην Αθήνα. Συγκεκριμένα: •    2 φοιτητές Λογιστικής Θέση: στη δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Καθήκοντα: 1)    Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών εσόδων, αγορών, δαπανών, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων 2)    Καταχώριση λογιστικών εγγραφών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών 3)    Αρχειοθέτηση όλων των αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων των συναλλαγών (διάκριση στοιχείων συναλλαγών ανάλογα με την φύση τους,  κλπ.). 4)...</p> 2019-12-06T09:37:00.0000000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10204.html <p>Ανάρτηση αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020  για το τμήμα ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ και διάρκεια υποβολής ενστάσεων. </p> 2019-09-23T11:46:30.0000000 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10188.html <p>Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) , ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ. Οι θέσεις πρακτικής έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: “Junior sysadmin”, αφορά την υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού, (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 170180) “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού,  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 140156) “Administration assistant”, αφορά τη διοικητική υποστήριξη του Οργανισμού  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 130762) Αναλυτικές περιγραφές για τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την κάθε θέση υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστη...</p> 2019-09-18T12:37:56.0000000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10174.html <p>Θέσεις πρακτικής άσκησης για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Στο επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης  από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Παρακαλώ ελέγξτε την ημερομηνία δημοσίευσης. </p> 2019-09-16T14:15:08.0000000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10149.html <p>ΠΡΟΣΟΧΗ Υποβολή αιτήσεων πρακτικής Χειμερινού εξαμ 2019-20 μέσω ΕΣΠΑ για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ Η υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά την Χειμερινή Περίοδο 2019-2020 (1 Οκτωβρίου 2019–30 Μαρτίου 2020),σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς μέσω ένταξής τους για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.γίνονται δεκτές αποκλειστικά έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019. http://www.cs.teikal.gr/index.php/an-dept/842-aitiseisespa-xeimer201920 </p> 2019-09-13T09:17:29.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10020.html <p>Η Νέα Οδός AE είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την διαχείριση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός», από το Αντίρριο έως τα Ιωάννινα, καθώς και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑ.ΘΕ., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως τη Σκάρφεια. Την δεδομένη χρονική στιγμή, αναζητά τελειόφοιτους ΤΕΙ Πληροφορικής για την εκπόνηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης στο τμήμα IT Infrastructure της Εταιρείας (έδρα Νέα Ερυθραία, νομός Αττικής). Επισυνάπτεται το έντυπο της αγγελίας. Η συγκεκριμένη αγγελία έχει αναρτηθεί και στο σύστημα Atlas. Τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητών με την εταιρεία είναι τα εξής (αναφέρονται και στο έντυπο αγγελίας): Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού hr@neaodos.gr Fax: 2103447499 </p> 2019-05-17T11:16:37.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9902.html <p>Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί η προσφορά ευκαιριών πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την ακαδημαϊκή τους πορεία, σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από μέρους μας, υπάρχουν συνεχείς ανάγκες για την κάλυψη θέσεων από φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων: Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μηχανικών Πληροφορικής Πληροφορικής Πληροφορικής & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η/Υ Συστημάτων & Δικτύων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομίας & Διοίκησης Επικοινωνίας ΜΜΕ Εμπορίας Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων Τεχνολογίας Internet. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον Όμιλο ΟΤΕ...</p> 2019-01-29T12:43:40.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9885.html <p>Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ </p> 2018-11-21T10:36:10.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9779.html <p>Θέση πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο: Επωνυμία : Άνθης Αλέξανδρος Διακριτικός Τίτλος : Alpha Networx Διεύθυνση : Εξαμιλίων 3, Κόρινθος Τηλ : 2741081840 Επιθυμούμε να παρέχουμε πρακτική άσκηση σε σπουδαστές ειδικοτήτων σχετικών με : Πληροφορική Υπολογιστές Δίκτυα Διοίκηση Ανάπτυξη Μάρκετινγκ και λοιπές σχετικές ειδικότητες. Σας παραθέτω και ορισμένα κείμενα σχετικά με τις θέσεις εργασίας, αν χρειαστούν σε κάποια σχετική πλατφόρμα : 1) Τεχνικός Υπολογιστών και Δικτύων Πληροφορική, IT Support, Hardware & Software, Computer Service (Επισκευες Υπολογιστων) Η θέση εργασίας αφορά, επισκευές και αναβαθμίσεις Υπολογιστών, Server, Laptop Δυνατότητα Τεχνικής Υποστήριξης σχετική με την Πληροφορική (χαμηλού και υψηλού επιπέδου) (Προαιρετικες Γνώσεις Δικτύων) Φιλικό περιβάλλον, με πολλά περιθ...</p> 2018-06-25T10:42:34.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9777.html <p>Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) , ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 5 θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ . Οι θέσεις πρακτικής έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: •    “Junior sysadmin”, αφορά την υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού, •    “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού, •    “Graphic Design”, αφορά το σχεδιασμό προωθητικού υλικού για τις δραστηριότητες του Οργανισμού •    “Administration assistant”, αφορά τη διοικητική υποστήριξη του Οργανισμού •    “Content creation - social media”, αφορά...</p> 2018-05-25T09:43:40.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9765.html <p>Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε φορείς πρακτικής άσκησης. </p> 2018-05-21T11:06:28.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9628.html <p>Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης. http://www.benefit.gr/benefit-company-career-opportunities Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα πλήρης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@benefit.gr. </p> 2017-09-11T13:53:40.0000000