Ανακοινώσεις http://dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/rss?Scope=bio ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10895.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, του τμήματος Γεωπονίας. Τα αποτελέσματα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ . Ακολουθεί το συνημμένο αρχείο </p> 2020-10-14T16:41:55.0000000 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10846.html <p><div segoe="" ui",="" tahoma,="" arial,="" verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: " align="justify"> Αναρτήθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος Γεωπονίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. <div segoe="" ui",="" tahoma,="" arial,="" verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 12.8px;="" text-align:="" justify;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: " align="justify"> Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 06.10.2020 – 12.10.2020 ώρα 12:00 τ...</p> 2020-10-05T17:45:06.0000000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10770.html <p>Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Γεωπονίας. </p> 2020-09-23T10:50:30.0000000 ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10763.html <p>Ζητείται φοιτητής/τρια από τα τμήματα Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εταιρεία Konstantopoulos S.A. "Olymp" στην Θουρία Μεσσηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ηλιάνα  Φλέσσα Τηλεφ.: 27210 - 32987 </p> 2020-09-23T09:58:16.0000000 Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10753.html <p><span style="font-family:" century="" gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms""="">Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση <span style="font-family:" century="" gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms""="">Αξιότιμοι συνάδελφοι, <span style="font-family:" century="" gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms""="">Με την παρούσα προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας ( Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων ), <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: " century="" gothic",sans-serif;mso-fareast-font-family:"...</p> 2020-09-11T09:12:05.0000000 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10727.html <p>ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 7 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος, ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή θα εκδίδεται κατ’ ευθείαν από την Γραμματεία του Τμήματος και θα δίνεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την αξιολόγηση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ...</p> 2020-09-04T09:46:21.0000000 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10584.html <p>Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των υ <span style="font-family: " trebuchet="" ms";="" font-size:="" 13.3333px;"="">ποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020 για το τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Επισημαίνεται  ότι οι φοιτητές θα πρέπει  εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των ενημερωτικών εγγράφων και των συμβάσεων να ενημερώσουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε ο Φορέας ΠΑ να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσει εγκαίρως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ που είναι η 01.04.2020. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ αλλά και παρακάτω στα συνημμένα αρχεία. </p> 2020-03-13T13:43:27.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10549.html <p>Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων των  υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον εξάμηνο. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων έναντι των <span trebuchet="" ms";="" font-size:="" small;"="" style=""> Προσωρινών Πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ορίζεται από 5/3/2020 μέχρι 11/3/2020 και ώρα 12:00. Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ . Συνημμένα αρχεία: 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων- ΕΣΠΑ 2. Προσωρινοί πίνακες  αποτελεσμάτων Π.Α. 3. Έντυπο ένστασης τμήμα Γεωπονίας </p> 2020-03-04T15:58:38.0000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10426.html <p>YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 <span style="font-family:" calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms";="" mso-bidi-font-family:"arial="" ms""="">Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-20. <span style="font-family:" calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms";="" mso-bidi-font-family:"arial="" ms""=""> <span style="font-family:" calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"arial="" unicode="" ms";="" mso-bidi-font-family:"arial="" ms""=""> Ακολουθούν συνημμένα αρχεία </p> 2020-02-12T14:30:54.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10380.html <p>Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ. </p> 2020-01-27T12:45:47.0000000 Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΓΕΩ. ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20 http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10367.html <p>Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: 2015133    ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Ε. 2014132    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2015026    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ Δ. 2015148    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015029    ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Δ. 2015007    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015028    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2015122    ΔΑΡΡΑΣ Α. 2015013    ΚΩΤΣΙΡΑΣ Α. 2013144    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε. </p> 2020-01-16T11:32:31.0000000 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΓΕΩ. http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10216.html <p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων, που επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης έως και τις 26/09/2019 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ επειδή η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ...</p> 2019-09-24T13:25:59.0000000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΩ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10184.html <p>Ανακοινώνεται η έγκριση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι και το Μάρτιο του 2020. Οι φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε σχέση με την σειρά προτεραιότητας για ένταξη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την 17-9-2019 έως και την 22-9-2019. Η ένσταση υποβάλλεται σ τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tg@teikal.gr. </p> 2019-09-18T09:05:04.0000000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10168.html <p>Θέσεις πρακτικής άσκησης για το τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Στο επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης  από το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Παρακαλώ ελέγξτε την ημερομηνία δημοσίευσης. </p> 2019-09-16T14:10:29.0000000 YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10111.html <p>YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος ΤΕΓΕΩ μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15/09/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα είναι η 1.10.2019 και η διάρκειά της 6 μήνες. Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση (την αίτηση έγκρισης της Πρακτικής Άσκησης και τα λοιπά έντυπα του Τμήματος μπορείτε να τα βρείτε  www.teipel.gr  (Επιλέξτε Σχολές τμήματα--> Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων -->Γραμματεία -->Έντυπα αιτήσεων της Γραμματείας) 2. Αναλυτική βαθμολογία (από την γραμματεία του Τμήματος) </p> 2019-09-05T10:19:25.0000000 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/10010.html <p>Την Πέμπτη 23-05-2019 και ώρα 12:00 - 13:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών που θα ακολουθήσουν την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 122. </p> 2019-05-08T10:00:25.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9967.html <p>Μεσσηνιακή εταιρία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων ζητά νέο/α για πρακτική άσκηση εκ’ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων και Τεχνολόγων Γεωπόνων ώστε να καλύψει θέση πωλήσεων ή/και θέση ελέγχου εισροών-εκροών προϊόντων. Αναλόγως με τη θέση που θα καλυφθεί, τα καθήκοντά του/της είναι ενημέρωση βάσης δεδομένων δυνητικών πελατών εξωτερικού, επικοινωνία και εκτέλεση παραγγελιών, παρακολούθηση και έλεγχος δειγματισμού, έλεγχος εισροών-εκροών τροφίμων κατά ISO22000, τυποποίηση τελικών προϊόντων. Απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση Αγγλικών (γραπτού και προφορικού λόγου), η καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel). Θα υπάρξει υλικό εκπαίδευσης και βοήθεια από στέλεχος της εταιρίας. Δυνατότητα συνέχειας της συνεργασίας και μετά το πέρας της πρακτική...</p> 2019-03-12T12:54:34.0000000 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΓΕΩ. http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9952.html <p>Περίοδος υποβολής αίτησης και πληροφορίες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ. εδώ . Όλα τα απαιτούμενα έντυπα και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση θα τα βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο. Λήξη υποβολής αιτήσεων Π.Α.:     12.03.2019 </p> 2019-02-27T13:21:55.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9888.html <p>Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ. </p> 2018-11-21T10:37:38.0000000 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ http:/dasta.teikal.gr:80/Internship/Announcements/9870.html <p>Από τα ανθοπωλεία Pierros La couture des Fleurs στο Χαλάνδρι Αττικής και στην περιοχή των αφίξεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλο ζητείται για  απασχόληση στο κατάστημα Χαλανδρίου , φοιτητής/τρια του τμήματος ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Τα ανθοπωλεία Pierros La couture des Fleurs είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ και 7 χρόνια στον κλάδο με όλο και μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης προσωπικού πλέον των 12 ήδη μονίμων υπαλλήλων μας.  Αντικείμενο κύριας ενασχόλησης μας είναι η εμπορική χρήση κομμένων λουλουδιών και ανθοφόρων ή μη φυτών τα οποία εισάγουμε κάθε εβδομάδα απευθείας από το χρηματιστήριο aalsmeer της Ολλανδίας. Επωνυμία: PIERROS LCDF-ΠΙΕΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πληροφορίες: κα. Τσιότσιου Άννα Διεύθυν...</p> 2018-10-09T09:39:20.0000000