Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λογιστικό γραφείο στο κέντρο της Κορίνθου ενδιαφέρεται να απασχολήσει  φοιτητή/τρια για πρακτική άσκηση. Στοιχεία επικοινωνίας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  30 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τηλ.2741551015 κιν. 6943 779586 email. p7mixalopoulos@gmail.com
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/10/2017 9:30:15 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2017 8:38:21 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για πρακτική άσκηση.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/5/2017 2:31:55 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για πρακτική άσκηση.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/5/2017 2:29:37 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΟΧΡΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο 2016-17 (Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:31:58 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΧΡΗ 2015-2016, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2015-16 (Απρίλιος -Σεπτέμβριος 2016)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2017 2:18:57 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ ΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η Novo Nordisk ΕΛΛΑΣ, πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία προσφέρει μια (1)  θέση πρακτικής άσκησης στο Λογιστήριο της εταιρείας, στην Αθήνα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ο σπουδαστής θα απασχοληθεί μέσω ΟΑΕΔ. Το τμήμα Το Οικονομικό τμήμα της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ετιαρείας καθώς και την διακίνηση των προϊόντων της στην Ελλάδα. Οι εγγραφές στα βιβλία της ετιαρείας γίνονται βάσει του διπλογραφικού συστήματος και εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στο τμήμα χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα όπως το SAP για την καταχώρηση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων. Η θέση Βοηθός Λογιστή Αναζητούμε έναν (1) σπουδαστή ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση έξι μηνών. Στα καθήκοντα της θέσης είναι ο χαρακτηρισμός ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/19/2017 11:02:42 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Η "Y-Logimed Α.Ε." αναζητά να απασχολήσει άμεσα έναν φοιτητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την εκπόνηση της πρακτικής του άσκησης στο τμήμα του Λογιστηρίου. Ο φοιτητής θα συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών του τμήματος με κύρια αντικείμενα απασχόλησης, την εκμάθηση των κανονισμών και των διαδικασιών, την εκμάθηση των πληροφoριακών συστημάτων, τον έλεγχο των προμηθευτών - πελατών, τον έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών, τις καταχωρήσεις των τιμολογίων και γενικότερα θα συμμετέχει στη λογιστική διαχείριση των νοσοκομείων - πελατών. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 - 2802077 και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@y-logimed.gr ή στο φαξ 210 - 2802066 μ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/13/2016 8:53:44 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟ.ΧΡΗ.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΛΟΧΡΗ" θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Επίσης θα βρείτε και οδηγίες για την εγγραφή σας στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2016 11:51:28 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΧΡΗ" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΧΡΗ" θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/9/2015 9:49:51 AM
Σελίδα 1 από 2, Βρέθηκαν 15 εγγραφή/ες