Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, ενημερώνει πως προσφέρει προς κάλυψη , σε εξαμηνιαία βάση, δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επισημαίνεται, πως ο φορέας μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του : ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 22000: 2005 (ΣΔΑΤ) και έχει πιστοποιηθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, με πεδίο εφαρμογής : Υπηρεσίες Μαζικής Εστίασης. ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2721046180
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/24/2020 9:14:42 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Ζητούνται φοιτητές/τριες από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εταιρεία ΝΙΚΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Γιάννης Καπετάνιος Τηλεφ.: (+30) 2108187300 Αποστολή βιογραφικών στο email: gkapetanios@nikas.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/24/2020 8:49:45 AM
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 11:29:05 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ζητείται φοιτητής/τρια από τα τμήματα Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εταιρεία Konstantopoulos S.A. "Olymp" στην Θουρία Μεσσηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ηλιάνα  Φλέσσα Τηλεφ.: 27210 - 32987
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 9:58:16 AM
Τηλεδιάσκεψη με θέμα “Ενημέρωση των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων”
Την Τετάρτη  16.9.2020 στις 10.00 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του webex για να ενημερωθούν όσοι φοιτητές επιθυμούν για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι ο παρακάτω : https://meetingsemea4.webex.com/meetingsemea4/j.php?MTID=m0b6b553777184143a1ad366fa32ccc69 Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημέρωση. Με τιμή Κουτρουμπής Φώτης Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2020 10:40:54 AM
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. γ) (Μόνο για ΑμεΑ) Πιστοποιητι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2020 10:49:34 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναρτώνται σήμερα 18/3/2020 τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα καθώς και στο Τμήμα εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/18/2020 2:35:18 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αναρτήθηκε σήμερα, 12.03.2020 ο πίνακας κατάταξης φοιτητών που αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν  να απασχοληθούν σε φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με το  πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο 01/04/2020 έως 30/09/2020 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Υπάρχει η δυνατότητα της άσκησης ένστασης στα παραπάνω αποτελέσματα μέχρι και τις 17/3/2020 . Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων εδώ και επίσης  μπορείτε να τα βρείτε και στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/12/2020 10:42:42 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το εργαστήριο Multichromlab ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Διεύθυνση: Σφακίων 50 – Τ.Κ. 12131 Περιστέρι Τηλέφωνο: +30 ( 210 ) 59.10.620 Fax: +30 ( 210 ) 53.11.580 WebSite: http://www.multichromlab.com e-mail: info@multichromlab.com
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/5/2020 12:17:17 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-2020. Ακολουθούν συνημμένα αρχεία:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/14/2020 1:56:27 PM
Σελίδα 1 από 4, Βρέθηκαν 36 εγγραφή/ες