Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Τεχνολογίας Τροφίμων
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΤΡΟ.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων: 2014117    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Φ. 2015002    ΒΑΡΖΑΚΑΣ Θ. 2015113    ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ Μ. 2014085    ΒΑΡΖΑΚΑΣ Θ. 2015123    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2014137    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Φ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:40:45 AM
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Πίνακας κατάταξης φοιτητών που αιτήθηκαν να απασχοληθούν με το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο 01/11/2019 έως 30/04/2020 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/16/2019 9:01:43 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αιτήσεις για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων  μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 14/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε αυτή την περίοδο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι φοιτητές είχαν πρόβλημα με την βαθμολογία τους  στα μαθήματα ειδικότητας και αυτό έχει λυθεί. Όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση και δεν είχαν  αξιολογηθεί λόγω έλλειψης κάποιων ή κάποιου δικαιολογητικού ( πχ αναλυτική βαθμολογία ) μπορούν απλά  να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης τους. Η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης θα είναι η 1.11.2019 και η διάρκειά της 6 μήνες. Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση (την αίτηση...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/10/2019 1:19:48 PM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Δημοσιοποίηση αρχείου κατάταξης των αιτούντων πρακτικής άσκησης στο τμήμα ΤΕ.ΤΡΟ. Στο αποτέλεσμα της κατάταξης έχουν δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ενστάσεις από τις 18 μέχρι και τις 22/9/2019. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tetro @ teikal . gr και στο ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/19/2019 11:11:26 AM
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ
Θέσεις πρακτικής άσκησης για το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Στο επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης  απο το σύστημα ΑΤΛΑΣ. Παρακαλώ ελέγξτε την ημερομηνία δημοσίευσης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/16/2019 2:13:14 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
Θέση πρακτικής άσκησης  στο εργαστήριο multichromLab Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου & Συμβουλών Διεύθυνση: Σφακίων 50 – Τ.Κ. 12131 Περιστέρι Τηλέφωνο: +30 ( 210 ) 59.10.620 Fax: +30 ( 210 ) 53.11.580 WebSite: http://www.multichromlab.com e-mail: info@multichromlab.com Που θα μας βρείτε: http://g.co/maps/rdhwt
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2019 11:37:45 AM
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΤΡΟ. Η υποβολή των αιτήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20 θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του τμήματος από 6-9-2019 έως και 16/9/2019  ηλεκτρονικά (αυτοπροσώπως, email: tetro@teikal.gr ή μέσω fax: 27210- 45120). Πριν την υποβολή της αίτησης να έχετε αποφασίσει εάν επιθυμείτε να ενταχτείτε στο Πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και να έχετε τη σύμφω...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/9/2019 11:25:45 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε αίτηση ενδιαφέροντος εργαστηρίου για απασχόληση φοιτητών για πρακτική άσκηση.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/27/2019 10:25:37 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Μεσσηνιακή εταιρία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων ζητά νέο/α για πρακτική άσκηση εκ’ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων και Τεχνολόγων Γεωπόνων ώστε να καλύψει θέση πωλήσεων ή/και θέση ελέγχου εισροών-εκροών προϊόντων. Αναλόγως με τη θέση που θα καλυφθεί, τα καθήκοντά του/της είναι ενημέρωση βάσης δεδομένων δυνητικών πελατών εξωτερικού, επικοινωνία και εκτέλεση παραγγελιών, παρακολούθηση και έλεγχος δειγματισμού, έλεγχος εισροών-εκροών τροφίμων κατά ISO22000, τυποποίηση τελικών προϊόντων. Απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση Αγγλικών (γραπτού και προφορικού λόγου), η καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel). Θα υπάρξει υλικό εκπαίδευσης και βοήθεια από στέλεχος της εταιρίας. Δυνατότητα συνέχειας της συνεργασίας και μετά το πέρας της πρακτική...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/12/2019 12:54:34 PM
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΡΟ
Περίοδος υποβολής αίτησης και πληροφορίες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕΤΡΟ εδώ . Όλα τα απαιτούμενα έντυπα και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση θα τα βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο. Έναρξη υποβολής αιτήσεων Π.Α.: 01.03.2019 Λήξη υποβολής αιτήσεων Π.Α.:     15.03.2019
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/25/2019 11:25:59 AM
Σελίδα 1 από 3, Βρέθηκαν 24 εγγραφή/ες