Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Από την εταιρεία DS SMTH HELLAS στην Κόρινθο – εταιρεία κατασκευής χαρτοκιβωτίου αναζητούνται φοιτητές από το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και φ οιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο τμήμα HR. Οι θέσεις απασχόλησης είναι στην Κόρινθο και έχουν δημοσιευθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες: Rania Balou HR Business Partner Packaging Division Valtos-Glyfada , GR-20011 Ancient Corinthos, Greece T +30 27410 81261 F +30 27410 24529 rania.balou@dssmith.com www.dssmith.com
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/3/2022 8:34:21 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οι σπουδαστές/στριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα  ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια 650€ το μήνα καθαρά. Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgeorgopoulou@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς αναλόγως με τι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2022 2:30:18 PM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία Νίκας στον Άγιο Στέφανο Αττικής ζητάει να απασχολήσει τρία άτομα με καθεστώς πρακτικής εργασίας μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ. Εάν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν φορέα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και επιθυμούν να απασχοληθούν στην εν λόγω εταιρεία, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ.Κουτρουμπή Φ. στο email: fotis.koutroumpis@hotmail.com. Οι θέσεις που θα απασχοληθούν οι φοιτητές είναι στον ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του εργοστασίου  και συγκεκριμένα , στο Χημείο, στο Μικροβιολογικό εργαστή...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2022 8:58:52 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
3/22/2022 10:40:33 AM
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτώνται σήμερα Παρασκευή  04.03.2022  τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του τμήματος ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ. για το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος . Οι ενστάσεις  επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 04.03.2022 έως και  11.03.2022, ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της γραμματείας: fst-secr@uop.gr . Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2022 9:36:22 AM
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Τμήματος Διατροφής της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης δύο (2) φοιτητών/τριών  για το εαρινό εξάμηνο. Για πληροφορίες: Τμήμα Διατροφής Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες:  2721046180
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/15/2022 10:55:25 AM
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Την Τετάρτη 09/02/2022 στις 19:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του Microsoft . teams
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/7/2022 11:51:02 AM
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕΤΡΟ.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 07/02 έως και 28/02/2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. α)Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. β)Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/4/2022 8:53:18 AM
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Η εταιρεία GAP S . A . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ελληνική Φαρμακευτική εταιρεία, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Η έδρα της εταιρείας είναι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Αγησιλάου 46, περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας https://www.gap.gr/ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  email hr @ gap . gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/3/2022 8:54:28 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια 600€ το μήνα καθαρά. Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα emails dkogia@elpen.gr και vkolyda@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμε...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/23/2021 8:57:29 AM
Σελίδα 1 από 6, Βρέθηκαν 51 εγγραφή/ες