Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 10:16:54 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η επιχείρηση  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Ε.Ε. στην Καλαμάτα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης από τα παρακάτω τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών & Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στοιχεία επικοινωνίας Ορφανός Γεώργιος Ξενοφώντος 4, Καλαμάτα 27210 62173 email: g.orfanos@orfanosinsurance.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/2/2020 9:39:21 AM
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21. Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα γίνονται δεκτές από 1η έως και 30η Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία Σπουδών Φοιτητή. (β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/28/2020 11:57:56 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λογιστικό γραφείο στην περιοχή της Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια στα πλαίσια της πραγματοποίησης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης Αριθμός Αδείας 79455 Τηλ. 6972388331
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/28/2020 1:20:56 PM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναρτώνται σήμερα 18/3/2020 τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/18/2020 2:24:10 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Άρχισε την 11 η Μαρτίου 2020 η περίοδος υποβολής ενστάσεων, γραπτώς και ηλεκτρονικά, έναντι του Προσωρινού Πίνακα Θέσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 ( εδώ ), της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, με καταληκτική ημερομηνία 16 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00. Για σχετική πληροφόρηση εδώ . ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/11/2020 4:33:43 PM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.  ενδιαφέρεται να απασχολήσει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, για το εξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2020. Παρακαλούμε, οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, όπως επικοινωνήσουν ως ακολούθως: Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6869928 Αποστολή Βιογραφικού: e-mail: humanresources@mitera.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/5/2020 12:29:17 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ
Η  κλινική “ΙΑΣΩ”, ενδιαφέρεται να απασχολήσει  φοιτητή/τρια  της Σχολής “Διοίκησης & Οικονομίας”, του Τμήματος “Διοίκησης Επιχειρήσεων” για την εξάμηνη πρακτική του/της άσκηση για την περίοδο (Απρίλιο 2020 -Σεπτέμβριο  2020). Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΑΣΩ Τηλ. επικοινωνίας: 210-6184361 Fax: 210-6184360
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/19/2020 9:38:27 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-2020 . Ακολουθούν συνημμένα αρχεία:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/13/2020 10:28:32 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα Δ.Ε.Ο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/27/2020 12:39:58 PM
Σελίδα 1 από 5, Βρέθηκαν 45 εγγραφή/ες