Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης. http://www.benefit.gr/benefit-company-career-opportunities Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα πλήρης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@benefit.gr.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/11/2017 1:53:40 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο 2016-17 (Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:37:24 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. Τ.Ε ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2015-16 (Απρίλιος -Σεπτέμβριος 2016)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2017 2:27:36 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ Τ.Ε.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. Τ.Ε.)" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. Τ.Ε.)" θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Επίσης θα βρείτε και οδηγίες για την εγγραφή σας στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2016 1:15:13 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ." θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ. " θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/9/2015 9:55:39 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Πρακτική άσκηση για φοιτητές στην APIVITA Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού φυσικού καλλυντικού και 35 χρόνια με πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη ΖΗΤΑ Σπουδαστή για εκπόνηση πρακτικής από ΤΕΙ Πληροφορικής ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Η υποστήριξη του συνόλου των αρμοδιοτήτων του τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων της APIVITA. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: –            Network & Hardware support Network support PCs set up –            Helpdesk (Support σε χρήστες) –            Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων –            Support σε εταιρικές εφαρμογές ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορικής Ευχέρεια στη χρήση MS Office Γνώση δικτύων και hardware Γνώση Βάσεων Δεδομένων ΠΑΡΟΧΕΣ: Μισθός πρακτικής άσκησης Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις με εταιρικό λεωφορεία Οι ασκούμενοι θα έρθουν σε επαφή και θα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2015 9:12:54 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΧΡΗ, ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. Τ.Ε.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/17/2014 1:24:06 PM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/17/2014 9:07:12 AM
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο  μπορείτε να βρείτε θέσεις πρακτικής άσκησης όπως έχουν δημοσιευθεί απο  Φορείς Υποδοχής στην εφαρμογή ΑΤΛΑ . Για πρόσβαση στην εφαρμογή πατήστε εδώ . Ακολουθήστε Εγγραφή /Είσοδος -->Προπτυχιακός Φοιτητής και χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που έχετε λάβει απο το ΤΕΙ για την δήλωση μαθημάτων όταν σας ζητηθούν.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/8/2014 11:50:42 AM
Ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Καλούνται οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το επόμενο εξάμηνο (από 1ης Απριλίου 2014) και κάθε ενδιαφερόμενος σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Α2. Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σπουδαστές.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/13/2014 9:10:30 AM
Σελίδα 1 από 2, Βρέθηκαν 16 εγγραφή/ες