Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Ψηφιακών Συστημάτων (Μηχ. Πληρ. Τ.Ε.
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.αναζητά για πρακτική άσκηση στον τομέα της πληροφορικής, 2 φοιτητές και συγκεκριμένα: 1.     Ένα φοιτητή ως Μηχανικός Λογισμικού-Προγραμματιστής(software Engineer) στην γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού JAVA ή MICROSOFT 2.     Και ένα φοιτητή, στο πεδίο του WEB Design (front end developer) για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2022 8:24:00 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/18/2022 12:49:39 PM
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022. Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 03/03/2022 έως και 10/03/2022 ηλεκτρονικά στο ds-secr@uop.gr. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2022 12:56:26 PM
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 8 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 . Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Αίτηση πρακτικής β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία . γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/8/2022 10:53:26 AM
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Επισυνάπτεται αγγελία εταιρείας για πρόσληψη φοιτητών ή/και αποφοίτων του τμήματος πληροφορικής.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/3/2022 10:08:47 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία VOICELAND με έδρα τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Υπάρχει  σχετική ανάρτηση στο ATLAS για (2) δυο θέσεις με κωδικό 201748. Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο hr@voiceland.gr αναφέροντας το ίδρυμα τους και το τμήμα τους.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/7/2022 9:10:58 AM
Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χειμ. εξ. 2021-2022
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης  του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για Πρακτική Άσκηση Χειμ. εξ. 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα  στο συνημμένο αρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/15/2021 11:36:38 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση "ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ)". Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 24 Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html για το Τμήμα των Ψηφιακών Συστημάτων, πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος με αποστολή τους στο email της Γρα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/27/2021 1:13:36 PM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2021-22
Αναρτώνται τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. Όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα και εδώ . Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2021 9:33:20 AM
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 16 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Αίτηση πρακτικής β) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία γ) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/16/2021 11:36:49 AM
Σελίδα 1 από 5, Βρέθηκαν 45 εγγραφή/ες