Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Ψηφιακών Συστημάτων (Μηχ. Πληρ. Τ.Ε.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 10:30:33 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, σε ενημερωτική παρουσίαση του Έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η παρουσίαση του Έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης 1 . Μετά την επισκόπηση των στοιχείων του Έργου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φοιτητές. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση και στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων εδώ . Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Λιαπέρδος Ιωάννης [1] https :// meetingsemea 2. webex . com / meet / ioannis . liaperdos...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/1/2020 1:19:29 PM
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου»  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση α) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος φοίτησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο φοιτητής  πληροί τις προϋποθέσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή αναλυτική βαθμολογία . β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης από τον φορέα πρακτικής άσκησης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του φορέα σχετικά με...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2020 9:48:21 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ.
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανακοινώνεται, σήμερα 10/3/2020,  ότι όλες οι αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα  "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) γίνονται δεκτές, όπως φαίνεται ειδικότερα στον κατάλογο που ακολουθεί. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. ΑΡΙΘΜ.  ΜΗΤΡΩΟΥ 2014122 2016139 Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/10/2020 11:40:06 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ
YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 21-02-2020 έως και 06-03-2020 . Ακολουθούν συνημμένα αρχεία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/14/2020 9:44:42 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/27/2020 12:49:16 PM
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. ΤΕ ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: 2012131    ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:43:51 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ), που ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και Διανομέα των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ν.4336/2015), προσφέρει θέσεις 6 μήνης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης για φοιτητές ΑΤΕΙ, στα γραφεία της στην Αθήνα. Συγκεκριμένα: •    2 φοιτητές Λογιστικής Θέση: στη δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Καθήκοντα: 1)    Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών εσόδων, αγορών, δαπανών, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων 2)    Καταχώριση λογιστικών εγγραφών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών 3)    Αρχειοθέτηση όλων των αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων των συναλλαγών (διάκριση στοιχείων συναλλαγών ανάλογα με την φύση τους,  κλπ.). 4)...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/6/2019 9:37:00 AM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.ΤΕ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάρτηση αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020  για το τμήμα ΜΗΧ. ΠΛΗΡ. ΤΕ και διάρκεια υποβολής ενστάσεων.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2019 11:46:30 AM
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) , ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ. Οι θέσεις πρακτικής έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: “Junior sysadmin”, αφορά την υποστήριξη στη διαχείριση της πληροφοριακής υποδομής του Οργανισμού, (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 170180) “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού,  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 140156) “Administration assistant”, αφορά τη διοικητική υποστήριξη του Οργανισμού  (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 130762) Αναλυτικές περιγραφές για τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την κάθε θέση υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστη...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/18/2019 12:37:56 PM
Σελίδα 1 από 4, Βρέθηκαν 34 εγγραφή/ες