Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτεπληροφορίες για πρακτική άσκηση για την εταιρεία "ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.".
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/5/2017 2:24:34 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για πρακτική άσκηση  στην Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική Α.Ε. "Μητέρα".
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/5/2017 2:13:45 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Χειμερινό εξάμηνο 2016-17 (Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2017)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2017 9:28:13 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο 2015-16 (Απρίλιος -Σεπτέμβριος 2016)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2017 2:07:06 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία "ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." επιθυμεί να απασχολήσει 15 απόφοιτους του τμήματος ΔΕΟ με κατεύθυσνη ΔΜΥΠ στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης για το Εαρινό εξάμηνο 2016-17. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα. Μπαϊράμη Δήμητρα στα τηλέφωνα: 210-6902415 και 210-6902418 για συνέντευξη.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/7/2017 1:57:14 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΟ-ΔΜΥΠ
Ζητούνται τελειόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης στην Ιδιωτική,Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.Ε. "ΜΗΤΕΡΑ" για την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην κα Βροντάκη Έφη (e-mail: evrontaki@mitera.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6869856, αριθμός fax: 210-6869465.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/6/2016 10:56:53 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ -ΔΜΥΠ
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. επιθυμεί να απασχολήσει  15 απόφοιτους του τμήματος ΔΕΟ-ΔΜΥΠ στα πλαίσια της 6μηνιαίας Πρακτικής άσκησης του Χειμερινού εξαμήνου 2016-2017. Παρακαλούμε πρώτα οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με την κα. Μπαϊράμη Δήμητρα στα τηλέφωνα:210-6902415, 210-6902000 για συνέντευξη. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Τζάνος Ιωάννης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/2/2016 11:53:08 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ-ΔΜΥΠ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ)" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο " ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΔΕΟ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ) " θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Επίσης θα βρείτε και οδηγίες για την εγγραφή σας στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/31/2016 11:15:59 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή Η “Y-Logimed A.E.”, θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, αναζητά να απασχολήσει άμεσα φοιτητές των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης στην Εμπορική Διεύθυνση καθώς και στη Διεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Πάγιου Εξοπλισμού. Αντικείμενο εργασίας Οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών των τμημάτων με κύρια αντικείμενα απασχόλησης την εκμάθηση των κανονισμών και διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων, τη συμμετοχή στη διαδικασία της έρευνας αγοράς-προμηθειών αναφορικά με τη διαχείριση των Νοσοκομείων/πελατών. Αποστολή βιογραφικού Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 2802077 και να αποστείλουν το ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/19/2015 11:31:32 AM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ)" θα βρείτε φορείς για πρακτική άσκηση. Στο επισυναπτόμενο αρχείο "ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΥΠ" θα βρείτε φορείς που έχουν δημοσιεύσει θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/9/2015 9:30:33 AM
Σελίδα 1 από 2, Βρέθηκαν 13 εγγραφή/ες