Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Γεωπονίας (Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας)
Αγγελία πρακτικής άσκησης
Εταιρεία κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου με έδρα το Μαρούσι Αττικής ζητεί τελειόφοιτο του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για πρακτική άσκηση. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Δουδουμοπούλου Δανάη Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2102515005 Email: dd@landco.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/21/2022 8:31:26 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Αναρτήθηκαν για το τμήμα Γεωπονίας οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του τμήματο ς καθώς και στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/21/2022 1:21:15 PM
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανακοινώνεται η έγκριση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Γεωπονίας (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση  το Εαρινό εξάμηνο 2021-22, από τον Απρίλιο 2022 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2022. Οι φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την 09-3-2022 έως και την 15-03-2022. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση agro-secr@uop.gr . Δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/8/2022 2:29:35 PM
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Με την παρούσα πρόσκληση προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας ( Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων ), το Σάββατο, στις 1 2 / 02 /202 2 και ώρα 1 7 :00 μ.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο: https://meetingsamer5.webex.com/meet/cmour θα χαρώ να τα πούμε και να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες σας. Με τιμή, Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος Χρήστος Μουρούτογλου Λέκτορας Εφαρμογών
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/9/2022 11:37:22 AM
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22
Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 07 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος. β) Βεβαίωση Αποδοχής Απασχόλησης του Φορέα ΠΑ, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα αναφέρεται και η σύμφωνη γνώμη του, για συμμετοχή ή όχι του ασκούμενου στο χρηματοδοτούμενο, μέσω ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΠΑ του Ιδρύματος. γ) Υπεύθυνη Δήλωση ( ν. 1599/86) στην οποία ο υποψήφιος  θα δηλώ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/4/2022 9:27:01 AM
Αγγελία για πρακτική άσκηση
Η εταιρεία GAP S . A . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ελληνική Φαρμακευτική εταιρεία, προσφέρει θέσεις για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΤΕΙ των τμημάτων: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Η έδρα της εταιρείας είναι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Αγησιλάου 46, περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας https://www.gap.gr/ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο  email hr @ gap . gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/3/2022 8:54:28 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Προσφέρεται θέση πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας. Για πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/31/2022 2:39:44 PM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2021-22
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων πρακτικής άσκησης 2ης πρόσκλησης τμήματος Γεωπονίας. Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω  αλλά και στην ιστοσελίδα του τμήματος εδώ .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/20/2021 8:35:23 AM
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων πρακτικής άσκησης για την 2η πρόσκληση του τμήματος Γεωπονίας. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω στο συνημμένο αρχείο ή στον ακόλουθο σύνδεσμο του τμήματος: http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-askisi/news-announcements . Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από 11.10.21 έως και 15.10.21, ηλεκτρονικά (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της γραμματείας του τμήματος:  tg@us.uop.gr .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/11/2021 11:11:02 AM
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Λόγω μειωμένης κάλυψης θέσεων του προγράμματος κατά την 1η πρόσκληση (25/8- 10/9/2021), ανακοινώνεται η εξής 2η πρόσκληση για αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22 Σεπτεμβρίου έως και 06 Οκτωβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Τα έντυπα της Αίτησης, της Βεβαίωσης Αποδοχής Απασχόλησης και η υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στις ιστοσελίδες α) του Γραφείου ΠΑ http://dasta.teikal.gr/Internship/Articles/5991.html (τα βρίσκετε στο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Π.Α., και “κατεβάζετε” τα σχετικά έντυπα) ή β) του Τμήματος Γεωπονίας http://agro.uop.gr/index.php/praktiki-aski...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/22/2021 2:00:58 PM
Σελίδα 1 από 6, Βρέθηκαν 56 εγγραφή/ες