Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Γεωπονίας (Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε δημοσιευμένες θέσεις από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για το τμήμα Γεωπονίας.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 10:50:30 AM
ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ζητείται φοιτητής/τρια από τα τμήματα Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 στην εταιρεία Konstantopoulos S.A. "Olymp" στην Θουρία Μεσσηνίας. Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ηλιάνα  Φλέσσα Τηλεφ.: 27210 - 32987
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2020 9:58:16 AM
Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας
Πρόσκληση σε εξ’ αποστάσεως ενημέρωση Αξιότιμοι συνάδελφοι, Με την παρούσα προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε την εξ αποστάσεως ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση και το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου” του Τμήματος Γεωπονίας ( Πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων ),
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/11/2020 9:12:05 AM
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜ. 2020-21 Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ), δυνητικά μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου”  κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα γίνονται δεκτές από 7 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την Αίτηση α) Βεβαίωση ότι ο φοιτητής   πληροί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ΠΑ ή Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματος, ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή θα εκδίδεται κατ’ ευθείαν από την Γραμματεία του Τμήματος και θα δίνεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την αξιολόγηση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/4/2020 9:46:21 AM
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων των υ ποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020 για το τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Επισημαίνεται  ότι οι φοιτητές θα πρέπει  εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των ενημερωτικών εγγράφων και των συμβάσεων να ενημερώσουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε ο Φορέας ΠΑ να έχει τον απαραίτητο χρόνο να ενημερώσει εγκαίρως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της ΠΑ που είναι η 01.04.2020. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ αλλά και παρακάτω στα συνημμένα αρχεία.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/13/2020 1:43:27 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ανακοίνωση ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων των  υποψηφίων φοιτητών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 30/9/2020. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το τρέχον εξάμηνο. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων έναντι των Προσωρινών Πινάκων αξιολόγησης των φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ορίζεται από 5/3/2020 μέχρι 11/3/2020 και ώρα 12:00. Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ . Συνημμένα αρχεία: 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων- ΕΣΠΑ 2. Προσωρινοί πίνακες  αποτελεσμάτων Π.Α. 3. Έντυπο ένστασης τμήμα Γεωπονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/4/2020 3:58:38 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
YΠΟΒΟΛH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠPΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 Η υποβολή των αιτήσεων για την πραγματοποίηση ΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 14-02-2020 έως και 28-02-20. Ακολουθούν συνημμένα αρχεία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/12/2020 2:30:54 PM
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΤΕ.ΓΕΩ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/27/2020 12:45:47 PM
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΓΕΩ. ασκούμενων με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το χειμερινό εξάμ. 2019-20
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: 2015133    ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Ε. 2014132    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2015026    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ Δ. 2015148    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015029    ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Δ. 2015007    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015028    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2015122    ΔΑΡΡΑΣ Α. 2015013    ΚΩΤΣΙΡΑΣ Α. 2013144    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:32:31 AM
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕ.ΓΕΩ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων, που επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης έως και τις 26/09/2019 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ επειδή η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/24/2019 1:25:59 PM
Σελίδα 1 από 4, Βρέθηκαν 36 εγγραφή/ες