Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Γενικές ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 19.04.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 22439- ΦΕΚ Τ.Β' 1441 / 10.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 12.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 17361: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 12.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 19.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/11/2021 2:17:20 PM
Απόφαση για πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Αγγελου Συρίγου – Ρυθμίσεις θεμάτων
Θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση φοιτητών των ΑΕΙ ρυθμίζει απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελου Συρίγου (αρθμ.πρωτ.36148/Ζ1/31-3-21). Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση: 1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ είναι σε αναστολή από τις 7.11.2020 δυνάμει των αναφερόμενων στο σχετικό άρθρο κοινών υπουργικών αποφάσεων. 2. Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήμα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2021 10:34:03 AM
Εκδήλωση ΣΕΒ με θέμα «Επένδυση στην αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στις επιχειρήσεις»
O ΣΕΒ σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση - συνάντηση, με θέμα «Επένδυση στην αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στις επιχειρήσεις», την Πέμπτη 8 Απριλίου, 15:00 - 17:00. Η ποιοτική πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών, προσφέρει πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, διευκολύνει τη μετάβασή τους στην απασχόληση. Ο ΣΕΒ δηλώνει τη στήριξή του σε έναν αναβαθμισμένο θεσμό πρακτικής άσκησης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησε έρευνα στα μέλη του, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν στη συνάντηση. Στη συνάντηση, ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων θα συζητήσουν για τα κρίσιμα ζητήματα της πρακτικής άσκησης και για τις δυνατότητες σταθερής και συστηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΕΙ σε αυτό το πεδίο. Πα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2021 10:06:47 AM
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αναρτήθηκαν τα συμπληρωματικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για ένταξη στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου" (ΕΣΠΑ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021. Όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, όλες οι αιτήσεις των φοιτητών γίνονται δεκτές. Εκκρεμεί η έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Επιτροπής Ερευνών. Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με τα αποτελέσματα.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2021 9:20:50 AM
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 12.04.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 20651- ΦΕΚ Τ.Β' / 03.04.2021 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 15864: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 05.04.2021 και ώρα 6:00 έως και 12.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 20651- ΦΕΚ Τ.Β' ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/5/2021 8:17:48 AM
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 05.04.2021
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση Δ1αΓ.Π.οικ. 18877, Τεύχος Β'  1194/27.03.21 με την οποία παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό και σύμφωνα με αυτήν αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από την Δευτέρα, 29.03.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 6:00. Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9, πεδίο Δραστηριότητας: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην σελίδα 14376: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 29.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 05.04.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ . Οι φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/29/2021 9:20:27 AM
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ) Συμπληρωματικές αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου»  θα γίνονται δεκτές από 26 Μαρτίου  έως και 4 Απριλίου 2021. Δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η πρότυπη σχετική αίτηση και η πρότυπη βεβαίωση αποδοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΠΑ στην Ενότητα Έντυπα Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ( εδώ ), πρέπει δε να υποβληθούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική προσκόμισή τους ή με αποστολή τους στο e mail της Γραμματείας: ds-secr@uop.gr. Επισυνάπτεται η πρόσκληση για περ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/26/2021 10:56:39 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Γεωπονίας για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/22/2021 9:25:13 AM
Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698, Τεύχος Β' 1076/20.03.21
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698, Τεύχος Β'  1076/20.03.21 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00». Σχετικά με την πρακτική άσκηση αναφέρεται στο άρθρο 1, α/α 9 (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), στην σελίδα 13043: "Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών". Δηλαδή αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 20.03.2021 και ώρα 6:00 έως και 29.03.2021 και ώρα 6:00 αλλά οι ειδικές διατάξεις σχετικά με την τηλεργασία παραμένουν σε ισχύ. Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 17698,...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/22/2021 9:00:47 AM
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ.ΤΕ.ΤΡΟ.
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στο συνημμένο αρχείο.Επίσης τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/19/2021 1:40:39 PM
Σελίδα 1 από 39, Βρέθηκαν 384 εγγραφή/ες