Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λογιστικό γραφείο στην περιοχή της Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή/τρια στα πλαίσια της πραγματοποίησης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης Αριθμός Αδείας 79455 Τηλ. 6972388331
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/28/2020 1:20:56 PM
Σημαντική ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, αποτυπώνεται ως εξής: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 1 Ιουνίου 2020 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 10 Ιουνίου 2020 Τμήμα Γεωπονίας: 10 Ιουνίου 2020 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων: 10 Ιουνίου 2020 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: 1 Ιουνίου 2020 Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα e-mails σας καθώς θα λάβετε σχετική ενημέρωση με οδηγίες και έντυπα για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης και συνημμένη την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. E-mail: aret...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/27/2020 10:02:16 AM
Σημαντική ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 για όλα τα συμμετέχοντα τμήματα, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, είναι η 1η Ιουνίου 2020 . Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα e-mails σας καθώς θα λάβετε σχετική ενημέρωση με οδηγίες και συνημμένη την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. E-mail: areti@us.uop.gr & praktiki@us.uop.gr Τηλέφωνο.: 27210 - 45343 / 344
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/27/2020 9:51:44 AM
Νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, αποτυπώνεται ως εξής:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 11:25:39 AM
Νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 για όλα τα συμμετέχοντα τμήματα, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με MIS 5032958, είναι η 1η Ιουνίου 2020. Τελική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 27.05.2020 , ημέρα Τετάρτη σύμφωνα και με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. E-mail: praktiki@us.uop.gr & areti@us.uop.gr Τηλέφωνο.: 27210 - 45343 / 344
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 11:22:21 AM
Απόφαση: Διαδικασίες εξετάσεων στα ΑΕΙ, διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτική άσκηση φοιτητών
Επισυνάπτεται η υπουργική  απόφαση  που ρυθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως αναλύεται από τον υφυπουργό Παιδείας Β. Διγαλάκη  (Άρθρο 4: Πρακτική άσκηση φοιτητών)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 10:59:21 AM
Οδηγίες για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020, προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Βασίλης Διγαλάκης.
Ειδικότερα, σύμφωνα  με τη εγκύκλιο, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως και 31.05.2020, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: από 11.5.2020 δύναται να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η διεξαγωγή́ πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξαγόταν η πρόκειται να διεξαχθεί δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημοσίας υγείας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́1780) και η με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασίας της υγείας και την ασφ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/22/2020 10:34:05 AM
Διευκρίνηση για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής άσκησης
Οι φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» MIS 5032958 , θα ενημερωθείτε με e-mail για την ημερομηνία επανέναρξης της πρακτικής σας άσκησης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα ακολουθήσει. Μέχρι να λάβετε την ειδοποίηση με το e-mail δεν προσέρχεστε στο φορέα πρακτικής άσκησης για την συνέχιση της πρακτικής σας άσκησης. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. E-mail: praktiki@us.uop.gr & areti@us.uop.gr Τηλέφ.: 27210 - 45343 / 344
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/18/2020 10:19:39 AM
Περί της δυνατότητας συνέχισης της Πρακτικής σας Άσκησης
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/τ.Β/5-5-2020) οι φοιτητές από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα . Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι φοιτητές του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» MIS 5032958 , προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση, να απο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/13/2020 12:12:15 PM
Σημαντική ανακοίνωση
Μετά την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης (επισυνάπτεται) που αναφέρει ότι «Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.» σας ενημερώνουμε ότι: Αναμένονται αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με τη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) και θα ενημερωθείτε κατάλληλα. Οι φοιτητές των οποίων η Πρακτική Άσκηση γίνεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, παρακαλούμε όπως απαν...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/10/2020 2:41:35 PM
Σελίδα 1 από 39, Βρέθηκαν 389 εγγραφή/ες