Εφαρμογή
Ανακοινώσεις
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΜΗΧ.ΠΛΗΡ. Τ.Ε.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.: 2012131    ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:43:51 AM
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΤΡΟ.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων: 2014117    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Φ. 2015002    ΒΑΡΖΑΚΑΣ Θ. 2015113    ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ Μ. 2014085    ΒΑΡΖΑΚΑΣ Θ. 2015123    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2014137    ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Φ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:40:45 AM
Επόπτες πρακτικής άσκησης ΤΕ.ΓΕΩ.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το  τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: 2015133    ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Ε. 2014132    ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2015026    ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ Δ. 2015148    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015029    ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Δ. 2015007    ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2015028    ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2015122    ΔΑΡΡΑΣ Α. 2015013    ΚΩΤΣΙΡΑΣ Α. 2013144    ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:32:31 AM
Επόπτες πρακτικής άσκησης Λ.Ο.Χ.Ρ.Η.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 2015126    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2014118    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2015052    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2014082    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2015066    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2015050    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2015174    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2014163    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. 2015073    ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:30:20 AM
Επόπτες πρακτικής άσκησης Δ.Ε.Ο.
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν τους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: L2015079    ΔΑΟΥΣΗ X. L2015053    ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ A. L2014086    ΔΑΟΥΣΗ X. L2014121    ΔΑΟΥΣΗ X. L2015103    ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ A. L2014093    ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ A. L2015006    ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Θ. L2015109    ΧΡΗΣΙΜΟΣ Σ. D2014022    ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Κ. D2015131    ΜΠΙΤΣΑΝΗ Ε. D2015074    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. 2003199      ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. D2015126    ΜΠΙΤΣΑΝΗ Ε. D2015060    ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λ. D2013007    ΤΣΟΥΝΤΑΣ Κ. D2015059    ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ Α. D2013084    ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Φ. D2014031    ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Λ. D2014117    ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Θ. D2014078    ΧΡΗΣΙΜΟΣ Σ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/16/2020 11:27:05 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η εταιρεία Softone θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και κατά την εαρινή περίοδο.Επισυνάπτεται μία σύντομη περιγραφή της εταιρείας καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με την περιγραφή της θέσης πρακτικής που προσφέρεται σε όποιους φοιτητές ενδιαφέρονται. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν την προτίμηση τους για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν απευθείας στα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εκάστοτε εταιρείας.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/15/2020 1:56:12 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για θέση πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Τραυλισμού.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/15/2020 9:46:27 AM
Πρόγραμμα Internship i-work@nbg
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship "i-work@nbg", η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου! Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η συστηματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα απόλυτη προτεραιότητα και η απασχόληση 20 “digital i-workers” ενισχύει τη δέσμευσή της για ψηφιακή εξέλιξη. Αν θέλεις να συμβάλεις στο όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, γίνε μέλος της ομάδας μας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα ξεκινά στις 4.12...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/10/2019 11:09:52 AM
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ), που ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή και Διανομέα των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ν.4336/2015), προσφέρει θέσεις 6 μήνης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης για φοιτητές ΑΤΕΙ, στα γραφεία της στην Αθήνα. Συγκεκριμένα: •    2 φοιτητές Λογιστικής Θέση: στη δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Καθήκοντα: 1)    Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών εσόδων, αγορών, δαπανών, ταμειακών και συμψηφιστικών κινήσεων 2)    Καταχώριση λογιστικών εγγραφών κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών 3)    Αρχειοθέτηση όλων των αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων των συναλλαγών (διάκριση στοιχείων συναλλαγών ανάλογα με την φύση τους,  κλπ.). 4)...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/6/2019 9:37:00 AM
Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που ξεκίνησαν την Πρακτική τους Άσκηση με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από 01/10/2019 να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το σχετικό έντυπο ανάρτησης Ε3.5 που υποβλήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα . Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν το καταθέσει η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/25/2019 11:34:23 AM
Σελίδα 1 από 34, Βρέθηκαν 338 εγγραφή/ες