Εφαρμογή
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

Πατώντας  εδώ θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του συστήματος ΑΤΛΑΣ.
Απο το μενού Είσοδος--> επιλέγετε την κατηγορία χρήστη: Προπτυχιακός Φοιτητής--> ακολουθείτε τα βήματα  και όταν σας ζητηθούν κωδικοί πρόσβασης χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που έxετε για την δήλωση των μαθημάτων σας.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση  διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων