Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Εταιρεία Archirodon αναζητά έναν τελειόφοιτο από το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ.
Η αγγελία «Accounting Intern (T.E.I. Internship) (ACI/11199)» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος είναι: http://www.archirodon.net/careers/join-us
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους απαντώντας στην συγκεκριμένη αγγελία.  
Επίσης, στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το αντικείμενο και το εύρος δραστηριοτήτων της. 

Πληροφορίες:
Maria Koumentakou
Human Resources Department
Tel:         +30 210 6073 371 (ext. 1371)
Fax:        +30 210 6073 352
e-mail:    m.koumentakou@archirodon.net
web:       www.archirodon.netΠαραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων