Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ζητείται φοιτητής/τρια για πρακτική άσκηση στο ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΗΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στην τοποθεσία Νέος Ερινέος  Νομού Αχαΐας  .

Πληροφορίες στο τηλ. 2691032233 Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων