Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων στην Τρίπολη επιθυμεί την απασχόληση ενός φοιτητή του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 12/2018 – 06/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση:  al.stellakis@gmail.com με θέμα: Πρακτική Άσκηση.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είναι: 6972250339.

Στελλάκης Αλέξιος
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Τροφίμων
Μουτζουροπούλου 75, Τρίπολη 22132
Τηλ. 2711-111074, 6972250339
www.stellab.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων