Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Συνημμένο αρχείο με φορείς πρακτικής άσκησης για το τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων