Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Μεσσηνιακή εταιρία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων ζητά νέο/α για πρακτική άσκηση εκ’ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Τεχνολόγων Γεωπόνων ώστε να καλύψει θέση πωλήσεων. Στα καθήκοντά του/της περιλαμβάνεται έρευνα καταλληλότητας δυνητικών πελατών εξωτερικού, ενημέρωση βάσης δεδομένων, επικοινωνία και εκτέλεση παραγγελιών, παρακολούθηση και έλεγχος δειγματισμού. Απαραίτητα προσόντα η καλή γνώση Αγγλικών (γραπτού και προφορικού λόγου), η καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel). Θα υπάρξει υλικό εκπαίδευσης και βοήθεια από στέλεχος της εταιρίας. Κρίνεται απαραίτητο το υψηλό κίνητρο για συνεχή βελτίωση και πνεύμα συνεργασίας. Δυνατότητα συνέχειας της συνεργασίας και μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.
Αποστολή βιογραφικών στο bnikas85@gmail.com και επικοινωνία στο 6974718795.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων