Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών " Περί Ψυχής Ο Λόγος", στην Αθήνα, Βύρωνα, ζητά φοιτητή/τρια για την πρακτική του άσκηση.
Τηλεφ. επικ.: 697-7475349 και ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00
e-mail: kozismini@yahoo.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων