Εφαρμογή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Αναζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση σε 2 λογιστικά γραφεία.
Το ένα βρίσκεται στο Χαϊδάρι και το άλλο στη Νίκαια.
Πληροφορίες κα. Ταγλή Μαρίνα
Τηλεφ.: 210 5810864
Email: tagli_accounting@hotmail.com
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Πρακτική Άσκηση Τμημάτων